Zavezanec mora sam poskrbeti za davčne olajšave

Delno izpolnjene dohodninske napovedi naj bi do sobote dobili vsi zavezanci. Zanje je pomembno, da pozorno preverijo podatke v napovedi in poskrbijo za podatke o olajšavah, ki jih v obrazcu še ni.

Objavljeno
26. marec 2007 12.30
Minister za finance Andrej Bajuk in generalni direktor Davčne uprave Ivan Simič
Ljubljana – Zavezancem za dohodnino pismonoše prinašajo na dom delno izpolnjene dohodninske napovedi za leto 2006, ki so zdaj zavarovane s plastičnim ovojem, ker so zavezanci prejšnji teden dobili nekaj poškodovanih papirnih ovojnic. Po zadnjih podatkih davčne uprave je pri zavezancih že najmanj 536.217 od 1.065.000 delno izpolnjenih napovedi, kolikor jih je davčna uprava pripravila. Po zakonu o davčnem postopku mora davčna uprava napovedi razdeliti do sobote, 31. marca, zavezanci pa jih ji morajo vrniti do 30. aprila. V napovedi za leto 2006 zavezanci zadnjič vključujejo podatke za nižjo davčno osnovo zaradi nekaterih izdatkov, saj je veljavni zakon to možnost odpravil. V dohodninskih obrazcih se je pojavilo dodatno okence, ki ga decembra objavljeni pravilnik ministrstva za finance o vsebini obrazcev ni predpisal – v okencih na dnu obrazca naj bi se zavezanci že zdaj odločili, v čigavo korist naj se država odreče 0,5 odstotka njihove dohodnine pri odmeri dajatve za leto 2007. Zavezanci niso dolžni izpolniti tega obrazca in si tako tudi ne bodo škodovali.

Za dohodninske zavezance je zdaj pomembno, da pozorno preverijo podatke v delno izpolnjeni napovedi in poskrbijo za podatke o olajšavah, ki jih v obrazcu ni. Po zakonu o davčnem postopku so za podatke o letnih dohodkih, ki jih oddajo davčni upravi, odgovorni zavezanci in ne ustanova, ki je pripravljala delno izpolnjeno napoved, v katero je vključila kontrolne podate izplačevalcev dohodkov. Ti so bili do 31. januarja letos podatke o izplačilih v letu 2006 dolžni izročiti davčni upravi in zavezancem, tako da bodo ti zdaj lahko preverili, ali se podatki v napovedi ujemajo z letnim povzetkom izplačevalca.

V napovedi za leto 2006 zavezanci zadnjič vključujejo podatke, ki jim zagotavljajo znižanje davčne osnove: za 2 odstotka je mogoče znižati davčno osnovo zaradi izdatkov, ki jih posebej našteva dohodninski zakon, ob tem pa še za 2 odstotka zaradi plačanih zneskov obresti na stanovanjska posojila ali za 4 odstotke zaradi naložb v bivališča, na primer zaradi nakupa in vzdrževanja. Po pojasnilih davčne uprave zavezanec ne more hkrati izkoristiti 2-odstotne olajšave zaradi obresti na stanovanjska posojila in še 4-odstotne olajšave za naložbe v bivališča, ne more pa tudi hkrati vključiti izdatkov za nakup in vzdrževanje bivališča med izdatke, ki zagotavljajo 2-odstotno znižanje osnove, in hkrati v olajšavo, ki zagotavlja 4-odstotno znižanje zaradi bivališč. Na zakonskem seznamu izdatkov za 2-odstotno znižanje dohodninske osnove: vrednostne papirji Republike Slovenije, pri katerih je vračilni rok daljši od 12 mesecev; samoprispevki po predpisih o samoprispevku; premije za prostovoljno dodatno zdravstveno zavarovanje; zdravila, zdravstveni in ortopedski pripomočki; denarni prispevki in prispevki v blagu za znanstvene, športne, ekološke in religiozne namene; izdatki za nakup ali gradnjo stanovanjske hiše ali stanovanja za rešitev stanovanjskega problema zavezanca, razen za plačane zneske obresti od posojil; izdatki za vzdrževanje stanovanja ali stanovanjske hiše ali za odpravo arhitekturnih in komunikacijskih ovir v teh objektih, v katerih zavezanec dejansko biva; likovna dela, leposlovne knjige, nosilci avdio-video vsebin, obnova spomeniških lastnosti razglašenega in v državni register vpisanega kulturnega spomenika; šolnine, učbeniki in strokovna literature za zavezanca in za njegove vzdrževane otroke; priklop na internet in nakup ustrezne terminalne opreme; članarine političnim strankam in sindikatom. Pri samoprispevkih davčna uprava za olajšavo upošteva ves znesek, plačan v dohodninskem letu, četudi presega 2 odstotka davčne osnove.

Več preberite v današnjem tiskanem Delu!