Železnice dobile nova evropska sredstva

Evropska komisija je odobrila predloga v vrednosti 3,5 milijona evrov za sofinanciranje dveh pomembnih razvojnih projektov na slovenski železniški infrastrukturi.

Objavljeno
11. januar 2007 11.03
Slovenske železnice se počasi modernizirajo
Maribor – Javna agencija za železniški promet je bila spet uspešna pri pridobivanju sredstev iz Evropske unije. Potem ko je aprila lani vložila kandidaturo za sofinanciranje dveh pomembnih razvojnih projektov na slovenski železniški infrastrukturi, je Evropska komisija oba predloga v vrednosti 3,5 milijona evrov odobrila, so sporočili iz agencije.

Projekta sta ustrezala razpisu sklada TEN-T, čigar sredstva so namenjena prednostnim projektom vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T). Sredstva bodo namenili pripravi študij oz. dokumentacije za kasnejšo izvedbo projektov, in sicer za pripravo strokovnih podlag in študije izvedljivosti za razvoj železniške infrastrukture na območju ljubljanskega vozlišča ter za načrt za pridobitev gradbenega dovoljenja za obnovo in elektrifikacijo obstoječe železniške proge Pragersko – Hodoš.

Pri omenjenem razpisu so imele prednost investicije in študije na področjih, ki so opredeljena kot prednostni projekt na območju Slovenije v odločbi Evropskega parlamenta in Evropskega sveta številka 884/2004/ES. V okviru omenjenih projektov so tako za Slovenijo prišli v poštev projekti, ki zajemajo aktivnosti na mednarodni železniški osi Lyon – Trst – Divača – Koper – Ljubljana – Budimpešta – meja z Ukrajino.

Zasnove ljubljanskega železniškega vozlišča

V okviru prvega projekta bodo izdelali strokovne podlage na osnovi katerih bo nato možno izdelati predinvesticijsko zasnovo izbranih različic zasnove ljubljanskega železniškega vozlišča ter potrebne prostorske načrte na mestni, regionalni in državni ravni. Ocenjena vrednost projekta je 2,5 milijona evra, zanj pa je bilo iz sklada odobrenih milijon evrov sredstev.

Rekonstrukcija in elektrifikacija železniške proge Pragersko – Hodoš

Za drugi projekt bodo v tem sklopu izdelani projekti za posodobitev gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo, elektrifikacijo in nadgradnjo železniške proge Pragersko - Hodoš v okviru priprave državnega lokacijskega načrta za omenjeno progo. Proga bo med drugim rekonstruirana za hitrost 160 kilometrov na uro (z lokalnimi izjemami) in elektrificirana skupaj z gradnjo elektronapajalnih postaj. Projekt je bil ocenjen na šest milijonov evrov, odobrena sredstva s strani Evropske unije pa bodo zanj znašala 2,5 milijona evrov.