Ženskam v povprečju 80 evrov manj

Povprečna mesečna bruto plača žensk je v letu 2004 znašala 1069,07 evra, povprečna mesečna bruto plača moških pa 1149,33 evra. Ženske so tako v povprečju dosegle 93 odstotkov povprečne mesečne moške bruto plače.

Objavljeno
05. februar 2007 16.18
Ljubljana - Povprečna mesečna bruto plača žensk je v letu 2004 znašala 1069,07 evra, povprečna mesečna bruto plača moških pa 1149,33 evra. Ženske so tako v povprečju zaslužile približno 80 evrov manj kot moški in tako v povprečju dosegle 93 odstotkov povprečne mesečne moške bruto plače, kažejo podatki državnega statističnega urada.

Če plače primerjamo na ravni glavnih poklicnih skupin, se pokaže, da je bila razlika med moško in žensko plačo največja pri upravljalcih strojev in naprav, industrijskih izdelovalcih in sestavljalcih. Ženska plača je v teh poklicih dosegla le 75 odstotkov moške. Najmanjša pa je bila razlika v uradniških poklicih. V teh poklicih je plača ženske znašala 94 odstotkov plače moškega.

V gradbeništvu ženske 'prehitele' moške

Gledano po dejavnostih, so ženske v letu 2004 v povprečju mesečno zaslužile več od moških kolegov v gradbeništvu ter v dejavnosti promet, skladiščenje in zveze. Povprečna mesečna bruto plača žensk zaposlenih v gradbeništvu je bila skoraj za 18 odstotkov višja od plače moškega.

Statistiki slednje pripisujejo dejstvu, da je v gradbeništvu zaposlenih le malo žensk (leta 2004 okoli 10 odstotkov vseh zaposlenih), obenem pa večinoma zasedajo bolje plačana vodilna, nadzorna in pisarniška delovna mesta.
V dejavnosti promet, skladiščenje in zveze je bila povprečna mesečna bruto plača žensk od plače moških višja za dobrih šest odstotkov.

Osrednjeslovenska 'nasproti' pomurski regiji

Razlika med moško in žensko plačo je bila največja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo. Povprečna mesečna bruto plača žensk je v tej dejavnosti dosegla slabih 70 odstotkov plače moških.
Statistiki to pripisujejo le 19-odstotni zastopanost moških v tej dejavnosti in dejstvu, da je med maloštevilnimi moškimi v zdravstvu veliko zdravnikov, medtem ko so bile med ženskami v zdravstvu najštevilnejše medicinske sestre.

Gledano po regijah, je bila leta 2004 povprečna mesečna bruto plača najvišja v osrednjeslovenski regiji; od slovenskega povprečja je bila višja za okoli 14 odstotkov. Najnižje povprečne mesečne bruto plače je zabeležila pomurska regija.