Zreški Unior znova na 40-urni delovnik

Zreški Unior se je s 1. oktobrom letos s 36-urnega delovnega tedna vrnil na 40-urni. Ta ukrep velja tudi za delavce, ki so bili napoteni na začasno čakanje na delo.

Objavljeno
12. oktober 2009 17.11
Ma.B./STA
Ma.B./STA
Zreče - Sprejet je tudi ukrep, da se z oktobrom vsem zaposlenim z individualnimi pogodbami o zaposlitvi in izvršilnim direktorjem bruto plača zniža za 10 odstotkov.

V Uniorju je zaposlenih 2188 delavcev, od tega jih je bilo septembra okoli 490 na 36-urnem delovniku, 472 pa na čakanju. Oktobra se je povečalo število zaposlenih na čakanju za 10 odstotkov. Od tega bo pri programu Odkovki 139 zaposlenih na začasnem čakanju, pri programu Sinter šest, pri programu Ročno orodje 279 zaposlenih, pri programu Strojna oprema 61, pri programu Turizem 12 zaposlenih, v vzdrževanju in skupnih službah pa 31 zaposlenih, so danes sporočili iz Uniorja.

Unior v prihodnosti pričakuje postopno rast prodaje. To pomeni, da se bo ob sprotnem izboljševanju prodaje izboljšalo tudi stanje v proizvodnji in se bo s tem posledično zmanjševalo število zaposlenih na čakanju. Unior že intenzivno pripravlja izhodišča načrtov za naslednje leto, je pa res, da pri načrtovanju nastajajo težave, ki so jih in jih bodo prinesle gospodarske razmere, menijo v podjetju. Ob tem dodajajo, da bo uprava, ki jo vodi Gorazd Korošec, glede na trenutno stanje poskušala kar najbolje postaviti izhodišča za naslednje leto, poudarjajo v Uniorju.

Nadzorni svet Uniorja pa je na četrtkovi seji pozitivno podprl vse ukrepe in aktivnosti, ki se izvajajo za zmanjšanje negativnih učinkov poslovanja. Nadzorniki so tako sprejeli tudi predlog prospekta o dokapitalizaciji, ki bo potekala v treh krogih, o čemer bodo vsi delničarji in drugi zainteresirani obveščeni preko prospekta dokapitalizacije, ki ga je Unior že v petek predal Agenciji za trg vrednostnih papirjev.

Predlog o dokapitalizaciji je skupščina sprejela julija letos. Osnovni kapital družbe, ki znaša 19,5 milijona evrov, se bo povečal za največ 4,1 milijona evrov, tako da bo po povečanju znašal največ 23,6 milijona evrov. Povečanje osnovnega kapitala se bo izvedlo z izdajo največ 500.000 delnic. Emisijska vrednost ene delnice bo 20 evrov, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 10 milijonov evrov. Povečanje osnovnega kapitala se bo štelo za uspešno izvedeno, če bo vpisanih in vplačanih najmanj 40 odstotkov novo izdanih delnic najkasneje do konca junija prihodnje leto.