Kultura je ženskega spola

Pred Prešernovimi nagradami: Kakšne so »kulturne navade« Slovenk in Slovencev?

Objavljeno
05. februar 2014 16.03
Posodobljeno
05. februar 2014 20.00
Jela Krečič, kultura
Jela Krečič, kultura
Obširna raziskava, ki jo vsako leto opravlja Mediana na vzorcu okoli 4000 ljudi za obdobje zadnjih 12 mesecev, zajema tudi »kulturne navade« Slovencev. Zadnje leto si je skoraj polovica Slovencev ogledala gledališko predstavo. Nekoliko manj afinitete imajo ljudje za vizualno umetnost. Umetniške galerije in razstave so privabile 31 odstotkov prebivalcev Slovenije.

Malo natančnejši pogled kaže, da si je dobra petina Slovencev (327.000 ljudi) ogledala kraj zgodovinskega pomena. Muzeji so pritegnili okoli 19 odstotkov Slovencev, umetniške galerije pa 8 odstotkov.

Zgodovinsko pomembne kraje si raje ogledujejo starejši (od 65 do 70 let), medtem ko so muzeji in galerije bolj zanimivi za mlade (od 15 do 29 let). Skupina anketirancev, starih od 30 do 44 let, je najmanj dovzetna za kulturne dogodke. Verjetno gre manjše zanimanje za kulturo v tej starostni skupini pripisati temu, da se večina ljudi v tem obdobju poleg službe posveča predvsem vzgoji otrok.

Obisk in gledanost

V gledališke ustanove enkrat letno stopi malo več kot 43 odstotkov Slovencev (oziroma 694.500 ljudi). Rednih obiskovalcev gledališč, tj. tistih, ki tja zahajajo večkrat letno, je seveda manj. Klasičnega koncerta ali recitala se je zadnje leto udeležila slaba četrtina Slovencev ali 383.000 ljudi, opera je pritegnila­ 305.420 oziroma dobrih 19 odstotkov Slovencev. Zadnje leto si je baletno uprizoritev ogledalo malo več kot 14 odstotkov Slovencev.

Vsa ta področja ljudje spremljajo tudi po televiziji, in sicer v nezanemarljivem številu – teater, denimo, v tem mediju spremlja petina ljudi, manj tovrstnih vsebin prebirajo v časopisih in revijah.

Kultura po spolu

Kulturi in umetnosti so, sodeč po raziskavi, bolj naklonjene ženske, ki v povprečju raje obiskujejo kulturne ustanove in prireditve. Ženske so tudi veliko boljše bralke od moških – zadnji mesec je knjigo prebralo kar 63 odstotkov žensk in le 37 odstotkov moških. Moške najbolj zanima gledališče (tja jih zahaja dobra tretjina), najmanj pa balet (zgolj dobra četrtina se jih odpravi na tovrstne predstave). Moški parirajo ženskemu interesu za kulturo samo na področju filma, ki ga gledajo v enaki meri kot ženske.

Še starost

Po starosti so najbolj zavzeti bralci mladi, stari od 15 do 30 let (tj. slaba tretjina). To morda ne čudi, saj je med njimi veliko šolajočih se otrok in študentov. Malo manj berejo starejši (od 45 do 59 let), med še starejšimi pa jih knjigo vzame v roko slaba četrtina. Iz doslej nanizanih podatkov bi bilo mogoče sklepati, da najmanj berejo ljudje v obdobju od 30 do 44 let. Je. K.