O zaščiti Kolizeja bodo odločali mednarodni strokovnjaki

Vodja civilne iniciative za Kolizej Leo Šešerko dvomi o strokovnosti in neodvisnosti imenovane komisije.

Objavljeno
15. april 2011 11.12
Posodobljeno
15. april 2011 11.20
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – O morebitni zaščiti propadajočega Kolizeja bodo odločali mednarodni strokovnjaki, katerih imen na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) nočejo razkriti. Pojasnjujejo, da z namenom, da bi onemogočili možnost vplivanja na člane.
Pobudo za zaščito Kolizeja kot spomenika državnega pomena je že novembra lani na vlado posredovala civilna iniciativa za Kolizej, kot določajo postopki, pa mora o njem odločati pristojni zavod.

O ustanovitvi in delovanju »mednarodne strokovne skupine, ki bo podala neodvisno ovrednotenje Kolizeja kot spomenika državnega pomena«, so bili na ZVKDS precej skrivnostni. Izvedeli smo, da je zavod »zaradi različnih mnenj ali pogledov na arhitekturne in širše vrednote, ki ga objekt Kolizej predstavlja v slovenskem in evropskem merilu, sprejel sklep, da sestavi mednarodno strokovno skupino, ki bo podala neodvisno ovrednotenje Kolizeja kot spomenika državnega pomena«.

Kdo so imenovani strokovnjaki, ali je skupina že začela delovati in koliko časa bo predvidoma potrebovala za pripravo svojega mnenja, ostaja skrivnost. Potem ko nam je predstavnica za odnose z javnostjo na ZVKDS Damijana Slabe na začetku aprila dejala, da bo v nekaj dneh potrjen še zadnji član komisije, nato pa naj bi sestavo tudi javno razkril, so se včeraj v vodstvu javnega zavoda očitno odločili, da bodo izbrali drugačno pot: »Ker v tem trenutku mnenje skupine še ni pripravljeno, vam imen članov ne moremo posredovati. Ko bo ZVKDS prejel mnenje, bo to dostopno javnosti, prav tako tudi imena članov mednarodne delovne skupine,« je sporočila Slabetova.

Ker gre po našem mnenju za informacijo javnega pomena, smo zaprosili za utemeljitev odločitve o tajnosti. Slabetova pojasnjuje: »V ZVKDS je bila sprejeta odlločitev, da imen članov in njihovih mnenj do priprave končnega dokumenta ne posredujemo javnosti, da bi tako izključili možnost vplivanja.«

Pri tem se sklicujejo tudi na zakon o dostopu do informacij javnega značaja, ki med izjemami, v primeru katerih organ lahko zavrne dostop do zahtevane informacije, med drugim omenja tudi »podatek iz dokumenta, ki je bil sestavljen v zvezi z notranjim delovanjem oziroma dejavnostjo organov, njegovo razkritje pa bi povzročilo motnje pri delovanju oziroma dejavnosti organa«.

»Ignorantska oblast«

Predlog za zaščito oziroma osnutek odloka o razglasitvi palače Kolizej za kulturni spomenik državnega pomena je civilna iniciativa na vlado poslala novembra lani. Eden izmed pobudnikov zaščite in vodja civilne iniciative za Kolizej Leo Šešerko je za Delo povedal, da z imenovanjem komisije ni seznanjen, a ga to ni presenetilo: »Značilnost sedanje oblasti je, da je skrajno ignorantska. Torej so formalno vzeli našo pobudo, niso pa nam nič sporočili.«

O sami potezi ZVKDS (ponavadi o takih pobudah odločijo sami strokovnjaki na zavodu) Šešerko pravi: »Vse je odvisno od tega, kdo je v komisiji. Če so imenovali 'korumpirane kvazistrokovnjake', kot se jih je nekaj tudi v Ljubljani že oglasilo, lahko mirno dosežejo, da bo ta komisija samo instrument za Jožeta Anderliča in da bodo Kolizej porušili. Če pa so res izbrali ljudi, ki so nevtralni in strokovno podkovani, potem me za Kolizej sploh ne bi več skrbelo in ne bi bilo več niti najmanjše nevarnosti, da se objekt poruši.«

A Šešerko dodaja, da glede na to, kako pristojne institucije pri nas delujejo in kakšen je odnos ministrice za kulturo do kulturne dediščine, tudi v primeru mednarodne skupine, ki bo odločala o Kolizeju, ni optimist.

OPPN že v pripravi

Kot je znano, gradnjo novega Kolizeja že več let načrtuje Jože Anderlič, ki je po številnih zapletih s spomeniško zaščito objekta poleti 2009 dobil soglasje ministrice za kulturo Majde Širca za porušenje objekta (kot izravnalni ukrep je predvideno sofinanciranje obnove strehe Cukrarne).

Mestna občina Ljubljana je marca začela pripravljati podrobni občinski prostorski načrt za Kolizej. Sporočili so, da je izdelan osnutek dokumenta, s katerim so nosilce urejanja prostora (teh je 18, med njimi tudi ministrstvo za kulturo oziroma njihov ZVKDS) zaprosili za določitev smernic, na podlagi katerih bodo pripravili akt. »Če so imenovali 'korumpirane kvazistrokovnjake', lahko mirno dosežejo, da bo ta komisija samo instrument za Jožeta Anderliča in da bodo Kolizej porušili.«