Seminar slovenskega jezika v znamenju etike

Nocoj se začenja 49. seminar slovenskega jezika, literature in kulture.

Objavljeno
01. julij 2013 17.56
uho*Ljubljanski grad
K. R.
K. R.

Tradicionalno prireditev v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik Filozofske fakultete v Ljubljani bo odprl predsednik seminarja doc. dr. Aleksander Bjelčevič, udeležence pa bodo nagovorili tudi najvišji predstavniki Univerze v Ljubljani.

Na Seminar je letos prijavljenih 83 udeležencev, od tega 61 študentov in 22 zaposlenih, približno polovica jih dela na univerzah in inštitutih v tujini.

Prihajajo iz 24 držav: Avstrija 13, Italija 11, Poljska 10, Nemčija 6, Češka 5, Madžarska 5, Rusija 5, Belgija 4, Ukrajina 4, Slovaška 3, Bolgarija 2, Francija 2, Srbija 2, Belorusija 1, Finska 1, Hrvaška 1, Japonska 1, Makedonija 1, Portugalska 1, Romunija 1, Španija 1, Švedska 1, Švica 1, Velika Britanija 1.

Letošnja seminarska tema je etika; beseda pomeni dvoje, je sinonim za moralo in je ime za teorijo o morali in vrednotah. Pri etiki imamo opraviti z vrednotami, z dobrim in zlim/slabim, s pravilnostjo in nepravilnostjo dejanj, s pravičnostjo in nepravičnostjo. Kako je treba živeti, kaj je dobro, prav in pravično storiti in kaj ne, kaj je bolj in kaj manj pomembno, kako postaviti hierarhijo vrednot? Kako daleč seže človekova pravica, da počne slabe stvari?