Trije razpisi in turjaški grad

Ministrstvo za kulturo objavilo razpise za večletne kulturne projekte, razpis Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji in stične točke Evropa za državljane v Sloveniji.

Objavljeno
07. oktober 2013 13.28
dja*VEČ-TURJAŠKI GRAD
K. R.
K. R.

Na Ministrstvu za kulturo so danes objavili več razpisov. Nevladne zavode verjetno najbolj zanima razpis za štiriletne kulturne projekte na podpodročjih uprizoritvenih, glasbenih, likovnih in intermedijskih umetnosti v obdobju od 2014 do 2017, ter dvoletnih kulturnih projektov na podpodročju uprizoritvenih umetnosti, ki jih bodo izvajalci izvedli v obdobju od 2014 do 2015.

Če štiriletni razpis zadeva predvsem nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe, je razpis za dvoletne kulturne projekte namenjen fizičnim osebam. Predvidena vrednost vseh razpoložljivih razpisnih sredstev je 1.050.000 evrov na letni ravni, in sicer za štiriletne kulturnih projekte 850.000 evrov ter za dvoletne kulturne projekte 200.000 evrov na letni ravni. Konkretneje se bo masa za večletne razpise po področjih delila takole: za uprizoritvene umetnosti j epredvidenih 200.000 evrov, za glasbene umetnosti 400.000 evrov, za likovne umetnosti 150.000 evrov in intermedijske umetnosti 100.000 evrov na letni ravni. Na področju štiriletnih kulturnih projektov bo ministrstvo v obdobju 2014-2017 v okviru razpisa sofinanciralo največ 91 projektov in sicer 12 na podpodročju uprizoritvene umetnosti, 55 na podpodročju glasbene umetnosti, 20 na podpodročju likovne umetnosti in 4 na podpodročju intermedijske umetnosti. Na področju dvoletnih kulturnih projektov pa bo ministrstvo v obdobju 2014-2015 v okviru razpisa sofinanciralo največ 19 projektov. Rok za oddajo vlog je 4. november 2013.

Več informacij je na voljo na spletni strani ministrstva.

Ustvarjalna Evropa

Predmet drugega  razpisa je opravljanje nalog centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji v obdobju od začetka leta 2014 do konca leta 2020, ki bo v prvi vrsti zagotavljal promocijo programa EU Ustvarjalna Evropa in informacije o njem ter podporo prijaviteljem pri prijavljanju na razpise tega programa. Ustvarjalna Evropa je program EU, ki bo predvidoma s 1. januarjem 2014 nasledil in združil aktualne programe Kultura (2007-2013), MEDIA, MEDIA Mundus, ter uvedel nov medsektorski sklop, ki bo ponudil inovativno jamstveno shemo za kulturne in ustvarjalne sektorje, da bodo ti laže dostopali do finančnih sredstev. Glavna cilja programa Ustvarjalna Evropa sta varovati, razvijati in spodbujati evropsko kulturno in jezikovno raznolikost in kulturno dediščino ter okrepiti konkurenčnost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zlasti avdiovizualnega sektorja, za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

Z izborom izvajalca nalog centra želi ministrstvo spodbuditi črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih prijaviteljev v okviru programa Ustvarjalna Evropa ter mednarodno povezovanje in razvijanje zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v tem programu. Zaradi večjih sinergij in racionalizacije se je ministrstvo odločilo, da vzpostavi enotno vstopno točko za celoten program, tako da bo zainteresirana javnost lahko pridobila vse informacije in podporo na enem mestu.

Za opravljanje nalog centra za obdobje od začetka leta 2014 do konca leta 2020, bo izbrani izvajalec z ministrstvom sklenil pogodbo o sofinanciranju do polovice potrebnih sredstev, ter pogodbo z Izvajalsko agencijo za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA) za drugo polovico sredstev. Vsak od financerjev bo prispeval do 50 odstotkov skupnih predvidenih finančnih sredstev za delovanje centra v okviru razpoložljivih proračunskih zmožnosti, pri čemer skupni znesek v letu 2014 ne sme preseči 132.000 evrov. Predvidena okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje razpisa, ki jih bo zagotovilo ministrstvo, znaša do 462.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je 4. november. Več informacij je na voljo na spletni strani ministrstva.

Evropa za državljane

Tretji razpis zadeva opravljanje nalog stične točke programa »Evropa za državljane« v Sloveniji (v nadaljevanju stična točka) v obdobju od začetka leta 2014 do konca leta 2020, ki bo v prvi vrsti zagotavljala promocijo programa EU Evropa za državljane in informacije o njem ter podporo prijaviteljem pri prijavljanju na razpise tega programa. Evropa za državljane je program EU, ki bo predvidoma s 1. januarjem nasledil istoimenski program, ki je veljal od leta 2007 do leta 2013. Splošna cilja programa Evropa za državljane sta prispevati k seznanjenosti državljanov z Unijo, njeno zgodovino in raznolikostjo ter krepiti evropsko državljanstvo in izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni Unije.

Javni razpis je namenjen opravljanju nalog stične točke. Z izborom izvajalca nalog stične točke želi ministrstvo spodbuditi črpanje evropskih sredstev s strani slovenskih prijaviteljev v okviru programa Evropa za državljane ter mednarodno povezovanje in razvijanje zmogljivosti slovenskih prijaviteljev v programu.

Delovanje stične točke bo sofinancirano s strani ministrstva in Izvajalske agencije za izobraževanje, avdiovizualno področje in kulturo (EACEA). Vsak od financerjev bo prispeval do 50 odstotkov skupnih predvidenih finančnih sredstev za delovanje stične točke v okviru razpoložljivih proračunskih zmožnosti, pri čemer skupni znesek v letu 2014 ne sme preseči 50.000 evrov. Predvidena okvirna vrednost sredstev za celotno obdobje razpisa, ki jih bo zagotovilo ministrstvo, znaša do 175.000 evrov.

Rok za oddajo vlog je tudi tu 4. november, natančnejše informacije pa so na ogled na spletni strani ministrstva.

Turjaški grad v najem

Ministrstvo ponovno zbira tudi ponudbe za oddajo v najem dela kulturnega spomenika državnega pomena – grad Turjak. Predmet oddaje v najem je obnovljeni del gradu Turjak (južni in zahodni trakt, razen grajske kapele) in notranje dvorišče. Prostori se oddajajo neopremljeni. Izhodiščna mesečna najemnina znaša 1.700 evrov. Nepremičnine ministrstvo oddaja za 5 let od sklenitve pogodbe z možnostjo podaljšanja, ki bo možno le, če bo podaljšanje skladno s takrat veljavno zakonodajo. Ponudniki morajo najpozneje do ponedeljka 21. oktobra do 12. ure plačati varščino v višini ene izhodiščne mesečne najemnine. Do tega datuma imajo prijavitelji tudi možnost prijave.

Več informacij je na voljo na spletni strani ministrstva.