Zapečatili sporazum o delovanju IZUM

Regionalni center naj bi pomembno okrepil multikulturno sodelovanje in pretok informacij.

Objavljeno
18. september 2012 08.39
Posodobljeno
18. september 2012 09.00
T. C., Mo. Z., Delo.si
T. C., Mo. Z., Delo.si
Pariz - Minister za izobraževanje, znanost, kulturo in šport Žiga Turk je danes v Parizu na sedežu Unesca podpisal sporazum med Republiko Slovenijo in Unescom o preoblikovanju in delovanju IZUM - regionalnega centra za knjižnične informacijske sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti v Unesco center II. kategorije.

Slednji bo, kot ocenjuje minister, pomembno okrepil multikulturno sodelovanje in pretok informacij o intelektualni produkciji v regiji.

Center bo po pisanju Slovenske tiskovne agencije na podlagi dosedanjih izkušenj sodeloval z mrežo nacionalnih knjižnic, z univerzami v regiji, še posebej z njihovimi oddelki za študij knjižničarstva in informacijskih znanosti ter s strokovnimi združenji knjižničarjev in informatikov. Posebne oblike sodelovanja bodo vzpostavljene z nacionalnimi agencijami za raziskovalno dejavnost in z agencijami za akreditacije v visokem šolstvu. Rezultati delovanja centra pa bodo prispevali k uresničevanju ciljev ZN na področju bralne kulture, opismenjevanja, multikulturnosti in popularizacije znanosti.

Delovanje centra bo zagotovljeno v okviru rednega proračunskega financiranja IZUM, del se bo pokrival iz proračuna sodelujočih držav. S programom pa bo center kandidiral tudi na razpisih mednarodnih fundacij, so sporočili s službe za odnose z javnostmi ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport.

IZUM je po pisanjju STA že doslej pomembno prispeval k uresničevanju strateških ciljev in programskih prioritet Unesca na področju informatizacije knjižnic in zasnove informacijskih sistemov za spremljanje rezultatov raziskovalne dejavnosti v regiji. O tem priča več mednarodnih konferenc in delavnic v skupni organizaciji z Unescove regionalne pisarne v Benetkah (BRESCE) ali ob sodelovanju strokovnjakov iz sekretariata Unesca v Parizu.

IZUM je v večini držav Jugovzhodne Evrope, še posebej pa v regiji Zahodnega Balkana, prisoten že več kot 20 let ter si je pridobil ugled svetovalca vladam pri razvoju nacionalnih informacijskih sistemov za podporo kulturi, izobraževanju in znanosti.

Vlada RS je predlagala, da IZUM pridobi status Unescovega centra II. kategorije kot Regionalni center Unesco za knjižnične sisteme in informacijske sisteme o raziskovalni dejavnosti. Vlade vključenih držav so ob različnih priložnostih izrekle podporo vlogi, zato je 36. generalna konferenca Unesca lani jeseni sprejela sklep o preoblikovanju v Unesco center II. kategorije.