Tarifa Slovenskega filmskega centra

Vlada je dala soglasje k tarifi za izvajanje storitev SFC.

Objavljeno
27. september 2012 17.43
T. C., Delo.si
T. C., Delo.si
Ljubljana - Zakon o javnih agencijah namreč določa, da lahko javna agencija, če opravlja plačljive storitve, izda tarifo, s katero določi višino plačila za opravljene storitve.

Kot določa omenjeni zakon, se višina plačil za storitve, ki jih opravlja javna agencija, določi glede na potrebno pokrivanje stroškov posamezne storitve ter glede na načrtovane cilje in naloge, določene v programu dela agencije. Za izdajo ali spremembo tarife je treba pridobiti soglasje ustanovitelja, piše STA.

Slovenski filmski center (SFC) je tarifo za izvajanje storitev oblikoval za sofinanciranje nalog odločanja v upravnih zadevah, administrativnega spremljanja in nadzora sofinanciranih projektov, izdajo potrdil uporabnikom storitev za prijave na razpise drugih sofinancerjev ter storitve v zvezi z revizijami projektov in izobraževanjem, ki jih izvaja.

Višina tarife je oblikovana na podlagi izračunanih administrativnih stroškov in stroškov dela zaposlenih, potrebnih za izvedbo postopkov in storitev.

Tarifa bo objavljena v Uradnem listu RS. Predlog o tarifi je julija sprejel svet agencije.