TV serija Sodobna družina

Nova in nagrajena humoristična nanizanka Sodobna družina, ki jo od leta 2009 producira televizija 20th Century Fox, izhaja iz dolge, lahko bi rekli ideološko obremenjene tradicije ameriške televizijske situacijske komedije. V zgodbi gre za pripetljaje članov treh med seboj sorodstveno povezanih družin.

Objavljeno
24. februar 2011 18.58
Ivana Novak, kultura
Ivana Novak, kultura
Sodobna družina (Modern Family) je pozitivno gledljiv, v najboljših trenutkih tudi precej komičen poskus posodobitve do obisti in nepreglednosti prežvečenega žanra, ki se je tudi v preteklosti v glavnem posvečal družinskemu okolju.

V nasprotju z utrujenim korpusom družinskih komedij, med katerimi je bila marsikatera izrazito nekomična, nas ta serija skuša razvedriti s spremembami njihove enodimenzionalne ideologije. To zelo plastično naredi s širjenjem normativa nuklearne družine, saj ta status podeli tudi družinam s priseljenci (kolumbijska mati in njen sin), istospolno usmerjenimi (homoseksualca, ki posvojita vietnamsko dojenčico) in nekoliko disfunkcionalnimi člani (precej nespretna in infantilna starša s tremi otroki). Multikulturalistični nastavki so na prvi pogled videti kot psevdoliberalna past, češ: vsi različni – vsi enaki, toda serija tovrstne pomisleke odpravi s solidnim humorjem. Znosni in umestni so celo ganljivi vložki, za katere je znano, da pokvarijo še tako dobro komedijo.

Serija je tematsko sicer stopila komaj korak stran od predhodnic. Obravnava raznolikih tipov družin, prijateljskih in kolegialnih skupnosti, je bila od začetka tega komičnega žanra v petdesetih letih prej pravilo kot izjema. Družine brez mater, disfunkcionalne, prijateljske in vse mogoče, ki odstopajo od idealnotipskih določil, so bile v zgodovini sitcoma pravzaprav upodobljene pogosteje kot njena obrušena nuklearna oblika. Primerov je ogromno, spomnimo se na serijo Družinske vezi, prikaz ­neznačilne nuklearne družine, kjer se liberalna, hipijevska starša soočata z republikanskimi nazori lastnega sina, ali na afroameriško družino iz visokega razreda v Princu z Bel Aira, kjer imamo nasploh opravka s sijajnim komičnim sprevračanjem človekove samovšečnosti na primeru novodobnega tipa aristokracije.

Družina v sitcomu je torej mikrodružba, v kateri se krešejo družbene napetosti, a nikakor ni nujno, da se te miroljubno razrešijo. Status quo tega žanra je prav toliko na strani vedno iste situacije, podobe srečne družine, kot vedno istega motečega elementa, ki v ravnovesje vnaša konflikt.
Tradicija sitcoma torej vsebuje naslednje protislovje. Po eni strani družinski sitcom – z izjemo peščice dobrih komedij – deluje kot ironična razdalja, ki jo zavzamemo zato, da lahko v končni fazi šele zares pristanemo na njeno ideologijo. Obenem ta žanr koncept družine ves čas razteza, razteguje, postavlja na ­preizkušnjo.

Sodobna družina sodi med zanimivejše primerke družinske komedije zlasti po zaslugi mokumentarnega sloga. Poenostavljeno rečeno, v tem žanru gre za ironično rabo nekaterih figur v službi fikcije, figur, ki jih navadno razumemo kot dokumentarne in izvirajo iz postopkov resničnostnih oddaj, denimo, ­izpovedi in pogleda v kamero, naslavljanja gledalcev, »tresoče« se kamere oziroma kamere iz roke, ki kot oko velikega brata sledi protagonistom, vdira 
v njihovo zasebnost.

Ko so »resničnostne« figure prenesene v družinsko komedijo, njeno ideološko drsenje zmotijo z določeno grobostjo. Enostavno rečeno, dogajanje, ki je stvar fikcije, je zelo prozorno izpostavljeno kot stvar resničnosti, »grobi« premiki kamere pa s tem postanejo slogovni ekvivalent »grobi« motnji v ideološkem prikazu harmoničnega družinskega ravnovesja. V osebnih izpovedih družinskih članov je tako pogosto izražena hrbtna plat družinskega življenja, denimo, nedolžne laži, tekmovalnost, utesnjenost v vlogah žene, moža, otroka, sestre, brata. Toda najlepše pri tej seriji ni lekcija o obstoju motenj v običajnem družinskem živ­ljenju, temveč prej, da je družina v svoji inherentni nezmožnosti ustreči lastnemu idealu lahko predmet humorja. Družbenokritična ostrina velja za nekakšnega pikantnega paradnega konja mokumentarnega sloga. Kljub temu da se ta ostrina najraje pripisuje seriji ­Pisarna (The Office), medtem ko je Sodobna družina v tem bolj dobronamerna in »mlečna«, je slednja najbrž veliko duhovitejša.

VIDEO: Sodobna družina (Modern Family)