Pernate, rogate, zverinske

Knjiga Kdo pojasni krasne basni? ponuja potovanje od Orienta v Evropo, od Ezopa do drugih klasikov in današnjih dni.

Objavljeno
06. oktober 2014 18.12
Anja Pucer, kultura
Anja Pucer, kultura

V zbirki Domače branje je pri Mladinski knjigi izšla knjiga domačih in tujih basni Kdo pojasni krasne basni? po izboru Igorja Sakside in Mojce Honzak. Razdeljena je v dve temeljni skupini.

V prvi so tuje ljudske in avtorske basni, kjer so znanim avtorjem, denimo Ezopu, da Vinciju, de la Fontainu ob bok postavljene tudi indijske, indijanske, arabske in kitajske basni. Drugo skupino sestavljajo slovenske ljudske in avtorske basni, starejše in sodobne.

Nadalje je material razporejen v tri sklope, glede na to, katere živali v njih prevladujejo: pretežno pernate, pretežno rogate ali pretežno zverinske. Sledita še didaktično poglavje, posvečeno raziskovanju basni, in izbor basni, ki ga je opravila slovenska mladež.

Basen je didaktična književna vrsta, v kateri nastopajo živali, ki poosebljajo človeške značajske lastnosti. Nauk je ključna sestavina basni, lahko je izražen na začetku, na koncu ali pa ga razberemo iz zgodbe. Pogosto so pisane na duhovit način, z uporabo ironije in satire ter kritizirajo človeške napake.

Igor Saksida v spremni besedi pravi, da nam ponujajo zrcalo, v katerem odsevajo drobne in malo večje čudne navade (razvade) sodobnega sveta. Učijo nas opazovati, razmišljati in oblikovati svoje mnenje – o svetu in nas samih v njem. Avtorja izbora (poleg že omenjenega Sakside še Mojca Honzak) želita basni približati ljudem, predvsem mlajšim generacijam.

Izraz basni izhaja iz besede basniti, kar pomeni pripovedovati, kramljati, zato je cilj avtorjev nauke basni in pregovore vključiti v pogovore med mladimi. Spodbuditi želita njihov lastni odziv na besedilo, njihovim razvojnim starostim in izkušnjam primerno doživljanje in razumevanje prvin besedila, odpreti želita možnosti njihovega ustvarjanja in vzpostavljanja odnosa do prebranega.

Zbirka nam ponuja popotovanje od Orienta v Evropo, od Ezopa k rimskim, klasicističnim in razsvetljenskim piscem basni, vse do današnjih dni. Kraji in okoliščine se spreminjajo, ljudje in življenjske izkušnje tudi, medtem ko nauki in modrosti ostajajo aktualni tudi dandanes.