Učitelj fotokopira, minister plača

Avtorji in založniki prvič do poplačila za reproduciranje svojih del. Sazor bo do zdaj zbrana sredstva iz skupnega sporazuma razdelil maja.

Objavljeno
15. marec 2018 15.17
Rudi Zaman 09.januarja 2018 [Rudi Zaman,založniki,založništvo]
Igor Bratož
Igor Bratož

Šola lahko fotokopira! – tako ob začetku ozaveščevalne kampanje pravijo v Sazorju (slovenski avtorski in založniški organizaciji za pravice reproduciranja). Sporazum, za katerega finančni del jamči ministrstvo za šolstvo, je podpisala velika večina osnovnih in srednjih šol ter vrtcev. Avtorji in založbe bodo letos iz tega vira prvič prejeli nadomestilo.

Sazor, leta 2003 ustanovljena avtorska in založniška organizacija, ki skrbi za pravice reproduciranja in ima od leta 2007 dovoljenje Urada za intelektualno lastnino za kolektivno upravljanje pravic avtorjev in založnikov, je po letih dogovarjanj z vrtci, osnovnimi ter srednjimi šolami za plačilo avtorskih pravic pri fotokopiranju pred prelomnico: maja bodo avtorjem in založnikom prvič izplačali zbrana sredstva po sporazumu, ki ga je podpisalo 97 odstotkov tukajšnjih šol.

Šolam bo sredstva zagotovilo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, njegova sedanja ekipa je bila po besedah Rudija Zamana, člana poslovodstva Sazor, prva, ki je prisluhnila Sazorjevim prošnjam, naj se stanje na tem področju – Slovenija je ena zadnjih držav v EU, ki tega do zdaj še ni naredila – uredi.

1,7 evra na leto za učenca ali dijaka

Sporazum je začel veljati v šolskem letu 2016/2017, pravno podlago je zagotovila sprememba zakona o avtorski in sorodnih pravicah oziroma zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP).

Zdaj določena višina letne tarife za izračun nadomestila avtorjem in založnikom del s področja književnosti, znanosti, publicistike in njihovih prevodov je 1,7 evra neto za učenca oziroma dijaka, vrtci pa bodo prvo leto plačali po 0,5 evra za otroka.

Sazorjevo izplačilo avtorjem in založnikom bo prišlo po dolgih letih spodbud, prošenj in neuspešnih dogovarjanj, pri prejšnjih ekipah ministrstva so, kot je povedal Zaman, naleteli na gluha ušesa, Slovenijo pa zato upravičeno poimenovali kot črno ovco v EU.

Fotokopiranje je dobro

Sazor je leta 2007 postal član mednarodnega združenja za kolektivno uveljavljenje avtorskih pravic Ifrro, prav v spodbudo slovenski politiki, da bi se vendar pravilno odločila, je jeseni leta 2011 v Ljubljani gostil celo svetovni kongres Ifrro z glavno temo o fotokopiranju gradiv v osnovnih in srednjih šolah.

Ozaveščevalna kampanja Fotokopiramo, podpiramo krog znanja šolam, torej učiteljem in ravnateljem predstavlja koristi fotokopiranja za potrebe pouka, razlaga delovanje kolektivne organizacije in način delitve zbranih sredstev, navaja pa tudi omejitve pri fotokopiranju.

Sazor bo do zdaj zbrana sredstva iz skupnega sporazuma o reproduciranju avtorskih del čez obseg iz 50. člena zakona o avtorskih in sorodnih pravicah v vrtcih in šolah po bilanci, zaključnem računu, revizijskem pregledu in nadzoru urada za intelektualno lastnino predvidoma razdelil maja.

Naslednji so na vrsti za podpis sporazuma s Sazorjem gospodarstvo, s katerim se že dogovarjajo, javna uprava in univerze; zadnje so pred časom podpis zavrnile. Zaman je januarja v pogovoru za Delo povedal, da so fakultete in profesorji dobili navodilo, naj ne fotokopirajo.