Kdo se boji Učil?

Prodaja Založbe Mladinska knjiga in hčerinskih družb: Zaposleni v MK prodajni konzorcij pozivajo, da premisli, kako ravnati, da se bo dejavnost založbe ohranila.

Objavljeno
26. september 2013 19.13
tlo/mk
I. B. kultura
I. B. kultura

Iskanje novega lastnika Založbe Mladinska knjiga in hčerinskih družb (mdr. MK Trgovine in Cankarjeve založbe) - 69-odstotni sveženj delnic je po propadu holdinga Zvon Dva pristal v stečajni masi, s katero zdaj razpolagajo banke upnice NLB, Abanka in Hypo banka - se nadaljuje.

Nezavezujočo ponudbo v višini 13,6 milijona evrov je oddalo podjetje Kompas MTS, a se ni odločilo za nakup. Na licitacijo celotnega paketa delnic po izklicni ceni 22,56 milijona evrov se julija ni prijavil nihče.

Nezavezujočo ponudbo je nedavno dala konkurenčna založba Učila, prodajni konzorcij pa je za ponedeljek razpisal drugo licitacijo, tokrat po bistveno nižji izklicni ceni dobrih 13 milijonov evrov.

Zaposleni v Mladinski knjigi konzorcij pozivajo, da premisli, kako ravnati, da se bo dejavnost založbe ohranila.

Javno pismo prodajnemu konzorciju bank-upnic Nove ljubljanske banke, Abanke in Hypo banke:

Zaposleni v Mladinski knjigi z veliko zaskrbljenostjo spremljamo postopek iskanja novega lastnika Založbe in njenih hčerinskih družb (mdr. MK Trgovine in Cankarjeve založbe), ki se odvija od trenutka, ko je večinski sveženj (69%) delnic po propadu holdinga Zvon Dva pristal v stečajni masi, s katero zdaj razpolagajo banke upnice NLB, Abanka in Hypo banka. Spomladi letos je t. i. nezavezujočo ponudbo v višini 13,6 milijona EUR oddalo podjetje Kompas MTS, ki se po izvršenem skrbnem pregledu (in nemara tudi nekaterih neprijetnih medijskih objavah, v katerih je bilo opozorjeno na potencialno špekulativnost posla) ni odločilo za nakup.

Prodajni konzorcij NLB, Abanke in Hypo banke je v juliju razpisal prvo licitacijo celotnega paketa delnic po izklicni ceni 22,56 milijona EUR, na katero pa se ni prijavil nihče. Pred kratkim se je pojavil nov potencialni kupec z nezavezujočo ponudbo (tokat je to konkurenčna založba Učila, ki je po naših podatkih pripravljena plačati še bistveno manj od prvega ponudnika), prodajni konzorcij pa je hkrati za 30. septembra letos razpisal drugo licitacijo celotnega paketa delnic, tokrat po bistveno nižji izklicni ceni dobrih 13 milijonov EUR.

Ob takem strmoglavljenju cene se zdi, da spodnja meja tako rekoč ne obstaja in da se želijo banke podjetja samo čim prej znebiti. Celoten prodajni postopek po našem mnenju že ves čas poteka netransparentno, skrito očem javnosti in zaposlenih, zato ravnanje prodajnega konzorcija med zaposlenimi upravičeno zbuja dvome in tudi strah.

Sprašujemo se, kakšni so razlogi za skrivnostnost in popolno neodzivnost konzorcija NLB, Abanke in Hypo banke, ki se o vsem dogovarja sam, brez sodelovanja uprave MK, kateri so celo izrecno prepovedali kakršenkoli angažma pri iskanju strateških vlagateljev. Sprašujemo se, ali je na tak način res mogoče priti do primernega, odgovornega lastnika, ki se bo zavedal, da z nakupom ne bo dobil v skrb samo nepremičnin, temveč tudi usode 1200 zaposlenih in na stotine najboljših avtorjev in drugih ustvarjalcev, in ki bo premogel tudi zavedanje o neprecenljivem kulturnem poslanstvu založbe.

Mladinska knjiga ima skoraj sedemdesetletno tradicijo izdajanja kakovostnih leposlovnih del, priročnikov, učbenikov in revij. Trdno je zasidrana v slovenskem prostoru in odprta v svet. Sodeluje s praktično vsemi pomembnimi slovenskimi ustvarjalci na področju kulture, znanosti in umetnosti.Z izdajanjem izvirnih in prevodnih leposlovnih in poljudnoznanstvenih del vpliva na kakovost življenja ljudi v Sloveniji.

Videti je, da bančniki, ki vodijo prodajo Založbe, nimajo nikakršnega odnosa do pomembne kulturne institucije in njene družbene narave. Ni sledu o kakšni družbeni odgovornosti, čeprav bi zlasti od NLB, ki je v večinski lasti države, to pričakovali. Sprašujemo se, ali je prodaja globoko pod ceno in brez transparentnih virov financiranja res najbolj ekonomična poteza, če vemo, da to počnejo iste banke, ki hkrati pričakujejo in zahtevajo od davkoplačevalcev vedno nove dokapitalizacijske vložke. Glede na to, da je bilo ob začetku prodaje zaznati interes morebitnih tujih strateških partnerjev, s katerimi pa prodajni konzorcij ni vzpostavil stika, se, nenazadnje, sprašujemo tudi to, ali ob tolikšni konspirativnosti morda sploh ne gre za ekonomijo, temveč za zgolj še enega v nizu podmiznih, vnaprej usklajenih pridobitvenih načrtov.

Še veliko je vprašanj, a zaenkrat ni nikogar, ki bi nam bil nanje pripravljen odgovoriti. Nekatere odgovore bo morda dal razplet te, kot vse kaže, tipično slovenske lastniške zgodbe, a takrat utegne biti seveda za marsikoga in marsikaj že prepozno.

Od prodajnega konzorcija NLB, Abanke in Hypo banke pričakujemo, da tehtno premisli, kako ravnati, da se bo dejavnost Mladinske knjige ohranila tudi v prihodnje. Predlagamo, da se upravi omogoči sodelovanje pri iskanju strateških partnerjev. Raziskati je treba tudi morebitne možnosti za ukrepe vlade in Ministrstva za kulturo, ki bi lahko vplivali na ohranitev Mladinske knjige. Ohranjanje osnovne, družbeno pomembne dejavnosti Mladinske knjige je namreč po našem mnenju v nacionalnem interesu države Slovenije.

Zaposleni v Založništvu MK in CZ