Pred licitacijo MKZ: Dajte nam 60 dni!

Iniciativna skupina za prevzem večinskega deleža Mladinske knjige Založbe prosi pristojne, da ji prisluhnejo.

Objavljeno
29. september 2013 19.47
tlo/mk
K. R., Delo
K. R., Delo

V javnem pismu predstavniki iniciativne skupine pišejo:

»Dovolite, da vas seznanimo z zaskrbljenostjo glede odprodaje večinskega paketa delnic Mladinske knjige založbe na javni dražbi dne 30. 9. 2013 ter vas obenem pozovemo, da premislite o našem predlogu v nadaljevanju. V programih ponudnikov ne vidimo razvojne vizije.

Prav tako ne izkazujejo pravega zaledja zadevnih podjetij ter ne zagotavljajo, da bodo ravnali v smeri razvoja osrednje slovenske založniške in knjigotrške hiše. Kapital ponudnikov dosega vsega nekaj odstotkov kapitala prevzemne tarče.

Scenarij Istrabenza?

Obstaja resna bojazen, da se bo ponovil scenarij, kakršnega so pisale izkušnje Merkurja, Laškega, Istrabenza in Geodetskega zavoda Slovenije, kjer so bili prevzemi izvršeni s pomočjo bank brez ustrezne finančne moči prevzemnikov in katerih posledice davkoplačevalci občutimo še danes (in jih bomo še vrsto let; zlasti tam, kjer so dana jamstva države). Podčrtati velja, da so imenovana podjetja v spremenjenih okoliščinah razvojno nazadovala, poleg tega je tovrstnim transakcijam javnost danes izrazito nenaklonjena.

Kandidati, katerih imena navajajo množična občila, ne izkazujejo dodane razvojne vrednosti. Ključno je razumeti, da se napoveduje prevzem velikega podjetja z več kot 65-letno tradicijo, z urejeno in kompleksno notranjo infrastrukturo in razvejano poslovno mrežo v širšem mednarodnem prostoru ter vpeljanimi standardi delovanja, od sistema naročanja in prodaje do proizvodnje.

Avkcijo odložiti!

Obete licitacije (upoštevaje spočetka izražene pomisleke) ocenjujemo kot nespodbudno napoved vpliva na slovenski knjižni trg, ki je ob izrazitem monopolnem položaju podjetja (njegov delež na trgu obsega 60 %) dodatno zaskrbljujoča. Prav obseg monopola terja posebno pozornost pri prodaji kontrolnega deleža takšne gospodarske družbe. Nadaljnje združevanje v panogi ob tem predstavlja izdatno grožnjo konkurenci in potrošnikom, zato je pred dokončno prodajo neogibno potrebno pridobiti strokovno mnenje Urada za varstvo konkurence RS. Ali so kandidati pravi strateški partnerji z razvojno potenco? Menimo, da niso; zanesljivo ne izpričujejo zmožnosti celovitega prispevka. Zato vas prosimo, da napovedano avkcijo odložite in pristopite k obravnavi predloga spodaj podpisanih.

V roku 60 dni vam bomo zaupali celovit načrt, s katerim bodo banke upnice zadovoljne. Ponudili bomo več, kot ponujajo trenutni ponudniki. Načrt bo v skladu z bančno zakonodajo in s standardi, ki uživajo mandat javnosti. Z njim bomo uspešno mobilizirali 65-let znanja in izkušenj, izkoristili bomo obstoječo mrežo poslovnih vezi ter izjemno kvalitetno in obsežno zakladnico avtorskih del in vstopili na globalne trge. Naš namen je, da ostane lastništvo MKZ v rokah ljudi, ki bodo zasledovali prave cilje te največje slovenske knjižne asociacije.«