Umrl je profesor Evald Koren, literarni zgodovinar

Njegovo delo je zaznamovalo študij primerjalne književnosti na ljubljanski Filozofski fakulteti.

Objavljeno
10. januar 2013 13.03
Posodobljeno
10. januar 2013 14.00
šipič KOREN EVALD KULTURA
T. L., Delo.si
T. L., Delo.si

Rodil se je v Mariboru leta 1930, diplomiral je leta 1959 na oddelku za svetovno književnost in literarno teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani. Doktoriral je leta 1978 z disertacijo o vplivu evropskega naturalizma na pozno pripovedno prozo Lojza Kraigherja.

Po službovanju na Sekretariatu LRS za kulturo, prosveto in znanost dela se je leta 1963 zaposlil na Filozofski fakulteti. Leta 1987 je bil izvoljen za izrednega profesorja na oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo. V študijskih letih 1986–90 ter 1994–98 je bil predstojnik oddelka. Upokojil se je leta 1999.

Ukvarjal se je s teorijo in zgodovino primerjalne književnosti, s povezavami (»rapports de fait«) med slovensko literaturo in drugimi evropskimi literaturami, zlasti v naturalizmu, z literarno retoriko in verzologijo. Z različnimi članki je sodeloval v več leksikonskih delih (Leksikon CZ, Literatura, Slovenska književnost, Enciklopedija Jugoslavije, Enciklopedija Slovenije)…

Profesorja, čigar predmet Uvod v primerjalno književnost je veljal za prvi težki, selektivni preizkus študentov komparativistike, se nekdanji študenti radi spominjajo po strogosti in zahtevnosti, a tudi poštenosti. K njegovi legendarnosti pa so zagotovo prispevale tudi njegove duhovitosti in prijazna pojava suhljatega, natančnega, dva metra visokega profesorja z nepogrešljivim klobukom.

Profesor Koren je umrl v 83. letu. Pokopali ga bodo v petek na ljubljanskih Žalah.