Ocenjujemo: PlesIšče

Jana Menger & Maša Kagao Knez. Plesni Teater Ljubljana.

Objavljeno
13. januar 2016 17.40
Mojca Kumerdej
Mojca Kumerdej

V naslovu plesnega sola Jane Menger PlesIšče se prepleta dvoje – plesišče kot uprizoritveni prostor in pa avtoričin poriv ter metoda, da iz sebe iztisne gibalni material, ki se ji je v telesu nalagal v dvajsetih letih plesanja, koreografiranja in v zadnjem času režiranja.

Vendar zastavek polurnega sola ni naivno pričakovanje, da je mogoče telo »osvoboditi« oziroma iz njega iztisniti avtentični gib, saj se je raznoliki material kopičil in s tem oblikoval med delom z različnimi koreografi in skozi avtoričine lastne projekte. Avtorica je k sodelovanju povabila plesno kolegico Mašo Kagao Knez v vlogi zunanjega pogleda pri artikulaciji izvorno sicer intuitivno zagnanega gibalnega korpusa.

Ta je razsekan in postavljen v razmerje s kompleksno glasbeno kompilacijo Tomaža Gorkiča, v kateri so naplasteni posnetki elektronske in akustične glasbe, živalskega oglašanja, človeških glasov in na koncu totalitarnega govora.

Solo uvodoma zaženejo pop komadi, v katerem je plesišče glede na gibalni material sprva klubsko,nato pa vse bolj odrsko. Medtem ko glasbena kompilacija v začetku učinkuje kot impulz, ki poganja gib, ta v nadaljevanju postaja vse bolj odlepljen od glasbe in avtonomen. Odlična plesalka Jana Menger razsekano uprizarja različne gibalne in plesne žanre ter lege, od enostavnih, ponavljajočih se ritmiziranih kombinacij, izvedenih večinoma na mestu, do razpršenih po celotnem prostoru ter delno izvedenih na tleh.

Med solom se vse bolj izpostavlja (ne)možnost popolne razmejitve med plesalčevim zasebnim in javnim telesom ter pojavnostjo, kar avtorica po lučni spremembi (LC Lights) v razpršeni svetlobi ubesedi z anekdoto, ko je plesnega kolega, ki je zamujal na prizorišče, z odra poklicala po imenu, kar pa je tega razbesnelo, češ da je na odru lik, torej drugo od tega, kar je zasebno.

A naj si bodo avtoričine gibalne sekvence »zasebno klubske« ali »javno odrske«, vsebujejo podobne prvine – napetost, fluidnost in dinamičnost. S solom PlesIšče Jana Menger tako uprizarja, kako kljub ločnici med plesalčevim odrskim uprizarjanjem in zunaj odrskim gibanjem, gib kot sled drsi iz javnega odrskega telesa v zasebno, pa tudi v obratni smeri iz zasebnega v odrsko.