»Nocoj imam abonma! «

Dolga tradicija abonmajev je dokaz zaupanja med ustanovami in ljubitelji njihovih programov.

Objavljeno
21. september 2012 19.22
SLOVENIJA,LJUBLJANA,27.8.2012,VRSTA PRED BLAGAJNO CD .FOTO;MAVRIC PIVK/DELO
Slavko Pezdir, kultura
Slavko Pezdir, kultura

Do začetka sezone si številni ljubitelji umetnosti s predplačilom abonmajske vstopnice v izbranih gledališčih, kulturnih domovih in koncertnih dvoranah zagotovijo kulturno »ozimnico«, snovalcem programov pa ponudijo prvi otipljivi odziv zainteresirane javnosti.

Organizacija obiska v obliki sezonskih abonmajev je na Slovenskem globoko zakoreninjena in utemeljena v zgodovinskih, geografskih in družbenih posebnostih delovanja kulturnega tržišča. V naravi precejšnjega dela Slovencev je, da si želijo z abonmajem vnaprej zagotoviti sedež v izbranem kulturnem hramu.

Čeravno kritiki abonmajskega sistema radi očitajo abonentom, da s »paketno« odločitvijo na začetku sezone svojo pravico do izbire nekritično prenesejo na umetniška vodstva in marketinške službe kulturnih ustanov, kar je včasih mogoče zaznati tudi v njihovi značilni izjavi – »Nocoj imam abonma.« (Ne pa, na primer, na uprizoritev Shakespearovega­ ­Hamleta, koncert Vivaldijevih Štirih­ letnih časov ipd.) –, je očitno, da se jim kulturne ustanove pri zagotavljanju čim bolj stabilnega obiska skozi vso sezono ter pomembnega finančnega priliva ne morejo odreči.

Zadnje čase jih uveljavljajo celo gledališča, ki abonmajev pred leti niso poznala (npr. SMG ali LGL ali celo zasebni Špas teater), ter nekateri festivali (kot je Borštnikovo srečanje v Mariboru), po drugi strani pa skušajo gledališča z dolgotrajno tradicijo abonmajske ponudbe opazno razrahljati ustaljene abonmajske vezi, omogočiti stalnim obiskovalcem več prehodnosti med ponudbo svojih velikih in malih odrov ter najbolj zvestim obiskovalcem povrniti več pravice do avtonomne izbire znotraj razpoložljive programske ponudbe (neredko tudi z možnostjo ogleda izbranih gostovanj drugih ansamblov v tej ustanovi).

Osip abonentov je vse težje nadomestiti

Čeravno vpisovanje novih abonentov v večini naših javnih zavodov še poteka (odprti so še dijaški in študentski abonmaji, ki so vezani na začetek šolskega in študijskega leta), je anketa med nekaterimi ponudniki pokazala, da se je večina prilagodila gospodarski recesiji in socialni stiski z nespremenjenimi cenami. V SMG Ljubljana so na primer starim abonmajem nadeli nova imena (Svoboda, Enakost, Prihodnost), nova dodatna abonmaja pa so posebej namenili iskalcem radikalnosti (Drznost) ter zrelemu in izkušenemu občinstvu (Bratstvo).­ Pričakujejo, da bodo obdržali vsaj štiri petine abonentov iz prejšnje sezone, spodbuden je po njihovi oceni tudi vpis novih, ki jih skušajo ob velikih popustih pritegniti še s posebno ugodnostjo, kot je enkrat letno brezplačna vstopnica za abonentovo prijateljico ali prijatelja.

V SNG Maribor so zadovoljni z desetino večjim vpisom abonentov Opere in baleta in 15-odstotnim porastom zanimanja za nove uprizoritve v Drami. Zaradi velikega zanimanja za predstave Opere in baleta v Avstriji bodo letos prvič prodajali poseben abonma za goste iz te sosednje države. V SNG Drami Ljubljana vpis zamudnikov ter dijakov in študentov še poteka, primerjave z istim časom preteklega leta pa kažejo blago upadanje vpisov, a za manj kot dva odstotka. Že nekaj sezon opažajo največje povpraševanje na eni strani po najboljših in najdražjih sedežih ter na drugi strani po najcenejših vstopnicah.

V SNG Nova Gorica že nekaj zadnjih sezon opažajo upadanje vpisanih abonentov, a ob tem, na srečo, rast prodaje vstopnic za izven. Sklepajo, da se vsaj del občinstva v socialni stiski rajši odloči za obisk posamezne predstave. V Ljubljani MGL ocenjuje, da bo ohranilo več kot dve tretjini abonentov iz prejšnje sezone, dodatne obiskovalce pa si želi pridobiti z dijaškimi in študentskimi abonenti, saj bratom in sestram dosedanjih abonentov ponuja še dodatnih 50 odstotkov popusta. Tudi v celjskem SLG stavijo na mlajše in najmlajše gledalce, iz katerih si želijo s kakovostno ponudbo vzgojiti novo občinstvo, zato so uvedli dodaten Abonmajček za najmlajše radovedneže.

V ljubljanskem Cankarjevem domu so najbolj ponosni na nadaljnji prirast (na skupaj 1132 abonentov) prestižnega zlatega abonmaja, medtem ko je pri ostalih koncertnih abonmajih opazen osip. Zlasti se težko sprijaznijo z dejstvom, da ob deloma razumljivem osipu v nekaterih abonmajih ni novih abonentov, ki bi zapolnili vrzeli.