Ocenjujemo: Obuti maček

Cezar Kjui. Režija: Marta Frelih. SNG Opera in balet Maribor.

Objavljeno
21. januar 2015 16.32
Borut Smrekar
Borut Smrekar

Mariborsko gledališče namenja veliko pozornost programu za otroke. Najnovejša operna produkcija Obuti maček Cezarja Kjuija, namenjena predvsem predšolskim otrokom, je zastavljena resno in brez varčevalnega skoparjenja.

Gre za obdelavo priljubljene istoimenske pravljice. Adaptirani in posodobljeni libreto je uspešno prepesnil Benjamin Virc. V prevodu je opazna skrb za razumljivost dogajanja in dostopnost ciljnemu občinstvu. Kaka rima je včasih sicer res malce »pretanka«, kaka drobna sintaktična sprememba bi razumljivost lahko še povečala in tudi kakemu mašilu na poudarjenih tonih ali viških fraz bi se dalo izogniti, a so za to potrebne predvsem izkušnje, ki pa jih je težko pridobiti, saj opernih libretov skorajda ne prevajamo več.

Režijska, scenska in kostumska zasnova Marte Frelih je konsistentna in za mlado občinstvo privlačna, še posebej razkošni baročni kostumi. Režiserka se je na mariborskem malem odru dobro znašla z vrsto domiselnih rešitev v izrabi prostora, kar dogajanje razgiba, in v menjavanju prizorišč, pri katerih je uporabila video.

Nekoliko se zatakne le ob koncu, kjer že samo delo ni prav posrečeno izpeljano in se stopnjevanje končne gradacije pred zaključnim zborom prekine. Morda bi kazalo biti malce bolj dosleden tudi pri izbiri tipov. Mlinarjev najmlajši sin je videti starejši od srednjega in tudi sicer ne deluje prav mlad. To je še posebej očitno v situaciji, ko med občinstvom in nastopajočimi ni nikakršne prostorske distance.

Nastopili so operni solisti in pevci iz opernega zbora, kakovostno ne najbolj izenačeni. Na predstavi 15. januarja je Klemen Torkar podal naslovno vlogo suvereno in scensko prepričljivo. Nina Dominko kot Princeska je bila simpatična, vendar bo morala pri petju spraviti vibrato v sprejemljive okvire.

Način petja Dušana Topolovca v vlogi Jeana bi bil dober za muzikal in je slogovno odstopal od ostalih. V drugih vlogah so nastopili še Sebastjan Čelofiga, Mihael Mikuš, Bogdan Stopar, Melanija Markovič, Mojca Potrč, Dada Kladnik, Tomaž Planinc, Gregor Mlakar, Peter Izlakar, Martina Ledinek, Saša Fidler, Terezija Potočnik in Matjaž Vezonik.

Glasbeno vodstvo in klavirska spremljava sta bila v rokah Roberta Mračka. Svoje delo je opravil dobro in z vso resnostjo. Le slogovni izenačitvi petja in celostnim izpeljavam fraznih lokov pri nekaterih solistih bi kazalo posvetiti še več pozornosti.

Mlado občinstvo je zbrano spremljalo petdesetminutno predstavo in ob koncu s pristnim navdušenjem pozdravilo nastopajoče.