Peter Sotošek Štular novi ravnatelj ljubljanske Opere

Povrnitev poslovnega ugleda SNG Opera in balet, sanacija neplačanih obveznosti in čim prejšnja tekoča likvidnost.

Objavljeno
06. september 2013 13.17
ace_PETER SOTOSEK
M. M., kultura
M. M., kultura

Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je s 15. septembrom 2013 za obdobje petih let imenoval Petra Sotoška Štularja za ravnatelja javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana. Minister je odločitev sprejel po predhodnih pozitivnih mnenjih sveta in strokovnega sveta javnega zavoda k imenovanju Petra Sotoška Štularja za ravnatelja.

Peter Sotošek Štular je univerzitetni diplomirani pravnik. Od 20. maja 2013 opravlja funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja SNG Opera in balet Ljubljana.  Pred tem je od leta 2011 do nastopa Igorja Samoborja za ravnatelja opravljal funkcijo vršilca dolžnosti ravnatelja SNG Drama Ljubljana. Bil je tudi direktor podjetja Omnimodo d.o.o. in pomočnik direktorice Slovenskega mladinskega gledališča.

Med prioritetne naloge ravnatelja v mandatu 2013 – 2018 je Peter Sotošek Štular v svojem programu navedel povrnitev poslovnega ugleda SNG Opera in balet, sanacijo neplačanih obveznosti in čim prejšnjo tekoča likvidnost. To namerava uresničiti predvsem s temeljitim pregledom vseh sklenjenih poslovnih in avtorskih pogodb, z doslednim izvajanjem javnega naročanja, z iskanjem novih prodajnih poti za nabavo materiala in s povečanjem lastnih prihodkov.

Uresničitev teh ciljev bo prinesla tudi dvig umetniške kakovosti, boljšo kadrovsko zasedenost oziroma razporeditev umetniških korpusov in višjo umetniško vrednost nacionalne opere in baleta.

Umetniško vodenje namerava v okviru omejenih finančnih možnosti v celoti prepustiti umetniškim vodjem, na umetniškem področju pa vseeno pričakuje pravo razmerje med "železnim repertoarjem" in sodobnimi umetniškimi pogledi, strateško načrtovanje umetniških sezon za več let vnaprej in konkretno ter konstruktivno sodelovanje vodstva z vsemi umetniškimi korpusi javnega zavoda.

Sanacija zavoda

Za tem, ko je spomladi zaradi izvolitve na mesto predsednika državnega zbora čez noč v ljubljanski Operi končal mandat dotedanji ravnatelj Mitja Bervar, na zadnjem javnem razpisu za delovno mesto ravnatelja zavoda pa ni bil izbran nihče od štirinajstih prijavljenih kandidatov, je minister za kulturo na mesto v. d. ravnatelja postavil Petra Sotoška Štularja, ki ga je po zaključku ponovnega javnega razpisa (prijavilo se je šest kandidatov) in po predhodnih pozitivnih mnenjih sveta in strokovnega sveta javnega zavoda s 15. septembrom imenoval za ravnatelja javnega zavoda SNG Opera in balet Ljubljana za obdobje petih let. 

V Opero je na mesto ravnatelja prišel v času, ko se le ta nahaja v zelo težki finančni situaciji s številnimi neplačanimi obveznostimi do dobaviteljev, zato je bil narejen sanacijski program, ki ga je potrdil svet zavoda. Ljubljanska Opera je imela namreč v preteklih letih precejšne izgube, cca 1. milijon evrov, po sanacijskem programu pa bo morala Opera poplačati izgubo v naslednjih petih letih.

Pričakovanja ministrstva za kulturo so tudi v izboljšanju zasedenosti obeh ansamblov, orkestra in zbora, večja zavzetost glede vrhunskosti programa in zmožnost pripeljati v Opero precej več občinstva. Spremembe bodo tudi v umetniškem vodstvu saj dotedanjemu umetniškemu vodji opere Milivoju Šurbeku poteče mandat 30. septembra, umetniškemu vodji baleta Ireku Mukhamedovu pa prihodnje leto.

Ob imenovanju

»Prva naloga bo nedvomno finančna sanacija javnega zavoda, ki se nahaja v izjemno težki situaciji,« je komentiral svoje imenovanje.

»Prvi rezultati naporov so že vidni, vsota dolgov se zmanjšuje, tekoče poslovanje je dobro. Šele vzpostavitev tekoče likvidnosti, ki bo omogočala normalno poslovanje, bo lahko pogoj za kakovostno delo na umetniškem področju. Situacija ni tako kritična, kot je soditi po nekaterih podatkih, menim, da bi lahko ob nespremenjenih pogojih financiranja zastavljene cilje dosegli že do konca prihodnjega leta. Na umetniškem področju pričakujem nadaljevanje dosedanjih dobrih praks in spremembe na področjih, ki niso delovala dovolj kakovostno. Osnovna vodila bodo spoštovanje dela zaposlenih, dosledna pogajanja z vsemi zunanjimi sodelavci, doseganje pravega razmerja med finančno vzdržnostjo in umetniško kakovostjo in poudarek na izvajanju javne službe, ki je osnovni namen, zaradi katerega smo tukaj - kar pomeni, da se bomo morali še bolj zavedati, da obstajamo le zaradi našega občinstva. Ki se - česar sem najbolj vesel - spet vrača v našo prelepo dvorano.«