Sodobni pogled Sanje Nešković Peršin

Katere bodo prioritete nove vodje ljubljanskega baleta?

Objavljeno
21. maj 2014 17.49
Posodobljeno
22. maj 2014 09.00
Sanja Nešković Peršin umetniški vodja baleta 21.5.2014 Ljubljana Slovenija
 Tanja Jaklič, kultura
Tanja Jaklič, kultura

V ljubljanski operni in baletni hiši­ pleše 28 let, kar ji je dalo dovolj izkušenj, da pozna njene potenciale in pomankljivosti. »Nujno je treba vzpostaviti odnose, ki bodo omogočili plesalcu in celotnemu ansamblu pogoje za njihov nadaljnji razvoj,« poudarja Sanja Nešković Peršin.

Ravnatelj SNG Opera in balet Ljubljana jo je s 1. junijem imenoval za prvo damo ljubljanskega baleta.

Vodenje baleta po njenem mnenju pomeni predvsem troje: sodoben pogled na klasični balet, pretočnost novih idej in potencialov (domačih in tujih) ter večjo odprtost v mednarodni prostor.

Ker je sama ustvarjala tudi v sodobnem plesu (plesala in igrala je v številnih gledaliških in plesnih predstavah ter imela samostojne avtorske projekte), si tudi kot vodja baleta želi vključiti v produkcije vse, kar ponuja naš prostor na področju koreografije,­ režije, glasbe, likovno-scenske umetnosti, kostumografije, lučnega oblikovanja ... »Potrebujemo svež veter in dostopnost za nove generacije«.

Načrtuje pester program in predstave, ki detektirajo čas, v katerem živimo. Zelo pomembno se ji zdi ustvariti kreativno okolje za celoten ansambel; dobre pedagoge, vrhunske koreografe, različne pristope in kreativne procese. Po njenem mnenju sta največji problem nihanje v kakovosti in previsoka povprečna starost ansambla. Vendar pa, kot poudarja, obstaja čudovit način, kako voditi ustrezen odnos do seniorjev.

Na repertoarju bodo ostale klasične predstave iz obdobja, ko je ansambel (od leta 2010) vodil Irek Muhamedov.­ O njegovem delu ni gostobesedna, razen da bodo tudi v prihodnje uprizarjali velike klasične postavitve, oplemenitene s sodobnimi scenskimi in dramaturškimi elementi.

»Naš baletni ansambel ni baletni ansambel svetovne metropole, pa vendar mora nositi in izkazati svojo posebnost doma in v mednarodnem prostoru.« Želi si ustvariti fleksibilen in kakovosten ansambel s specifičnim baletnim izrazom. Kot primer dela na plesnem področju izpostavlja Pino Bausch, ki je v svojem delu pokazala, kako pomembno je slediti svoji ideji.

Nešković Peršinova je prepričana, da se moramo soočiti s tem, da so se časi spremenili in da danes v baletu in gledališču potrebujemo drugačno komunikacijo. »Predstave delamo za občinstvo, vendar je pomembno, da s svojim programom tudi oblikujemo in vzgajamo publiko, in ne nasprotno. Javna ustanova mora spodbuditi premislek o tem, kaj je kvaliteta današnjega časa in prostora. Želim si odprte, zračne in medgeneracijske komunikacije s publiko in s sodelavci.«

Njene prioritete bodo kreativnost, strast in izziv. Povabiti si želi koreografe, kjer imajo plesalci več manevrskega prostora za kreativnost. Disciplino, ki je tako nujna za balet, pa doseči z dobrimi pedagogi in raznovrstnim repertoarjem.

»V svoji viziji razvoja baleta sem poudarila tudi vzpostavitev baletnega laboratorija v tretji kleti naše Opere. Namen programa je dodatno povezati ansambel, dati priložnost novim iniciativam, ki bodo spodbujale neobremenjen, svež pogled na baletno umetnost.« Njena asistentka bo dolgoletna članica ansambla Claudia Sovre. Nekdanja balerina je že bila asistentka več koreografov, nekaj časa pa uspešno opravlja tudi delo asistenta umetniškega vodje.

Ali se z novim delovnim mestom Nešković Peršinova poslavlja od odra? »V baletnih predstavah ne bom več nastopala, telo se sčasoma obrabi, tu ni pomoči. Ob drogu bom pa še malo vztrajala.«