Pismo muzealcev in galeristov proti žici

Vodje istrskih javnih zavodov z obeh strani meje premiera pozivajo k odstranitvi bodeče žice s slovensko-hrvaške meje.

Objavljeno
16. december 2015 15.27
dja-Mejni prehod Jelšane
Igor Bratož
Igor Bratož

Direktorji, ravnatelji ter vodje istrskih in reških muzejev in galerij Slovenije in Hrvaške so na slovenskega predsednika vlade Mira Cerarja naslovili odprto pismo, v katerem razlagajo, da si s sodelovanjem, izmenjavo in skupnimi pripravami razstav in skupnim delovanjem v čezmejnih projektih prizadevajo za preseganje meja in širjenje zavesti o univerzalnem pomenu kulturne dediščine ter pripadnosti skupnemu prostoru, ki ga zaznamuje večkulturnost in večjezičnost.

»Postavitev bodeče žice na meji med Slovenijo in Hrvaško je za nas, ki vodimo javne kulturne ustanove na istrskem območju, nesprejemljivo dejanje, ki na simbolni in materialni ravni škoduje medsosedskim odnosom, razvoju kulturnega turizma in skupnim prizadevanjem za popularizacijo tukajšnje kulturne dediščine.«

Muzealci in galeristi dodajajo, da pregrada iz bodeče žice posreduje nevarno sporočilo, ki je naperjeno proti kulturi, svobodi, ustvarjalnosti in sožitju. Postavitev bodeče žice, ugotavljajo, je še manj razumljiva na območju, kjer ni znamenj masovnega priseljevanja in po tistem, ko sta se Slovenija in Hrvaška končno uskladili za organiziran in urejen prehod beguncev.

Premiera pozivajo, da v imenu kulture in dediščine, ki jo s ponosom negujejo in promovirajo v tem delu Evrope, prekliče to nehumano dejanje in odstrani bodečo žico s slovensko-hrvaške meje.