Umrl je Mirko Jurak

Glavna področja njegovega dela so bila elizabetinska dramatika, angleška in ameriška dramatika 20. stoletja ter slovenska izseljenska književnost.

Objavljeno
19. september 2014 11.50
V. P. S., kultura
V. P. S., kultura

Umrl je Mirko Jurak, upokojeni redni profesor za angleško in ameriško književnost na oddelku za anglistiko in amerikanistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Rodil se je leta 1935 v Ljubljani, diplomiral je leta 1960, doktoriral pa leta 1967 s temo Angleška poetično-politična drama v letih 1930-1940. Precej je predaval v tujini, sodeloval na konferencah ter organiziral mednarodne simpozije. Na ljubljanski FF je uvedel predavanja iz dramatike Williama Shakespeara ter iz avstralske in kanadske književnosti. 

Glavna tematska področja njegovega znanstvenega in pedagoškega dela so bila elizabetinska dramatika, angleška in ameriška dramatika 20. stoletja ter slovenska izseljenska književnost z angleško govorečih območij.

Njegova celotna bibliografija šteje več kot 300 enot. Od njegovih knjig velja omeniti Dileme parabolične umetnosti, Od Shakespeara do naših sodobnikov ter Literarne in gledališke interpretacije in presoje. Napisal je tudi študijo o pomenu virov za izdajo Shakespearovih del v uredništvu Mateja Bora in prispeval spremno besedo k doslej objavljenim novim prevodom Shakespearovih znamenitih dramskih besedil izpod peresa Milana Jesiha.

Objavil je tudi številne spremne besede k prevodom del pisateljev 20. stoletja in se posvečal sprejemanju angloameriške književnosti v slovenskem kulturnem prostoru. Napisal je več učbenikov za univerzitetni in srednješolski študij angleške in ameriške književnosti ter nekaterih drugih književnosti v angleščini.

Še eno področje njegovega raziskovalnega dela je slovenska izseljenska književnost, ki nastaja med Slovenci v Kanadi, ZDA in Avstraliji. Treba je omeniti zlasti njegov daljši literarnozgodovinski pregled tovrstne literarne ustvarjalnosti v Kanadi, objavljen v knjigi Slovenska izseljenska književnost.