V Državnem svetu o vzdržnem financiranju kulture

57 predstavnikov kulturnih institucij, organizacij in društev podprlo mnenje Državnega sveta. Kulturi je treba vrniti 2,5 odstotka proračuna.

Objavljeno
13. november 2015 15.04
LJUBLJANA SLOVENIJA 26.1.2012 MINISTRSTVO ZA KULTURO FOTO JOZE SUHADOLNIK
V. U., Delo.si
V. U., Delo.si

Danes so se v Državnem svetu na pobudo njegovega predsednika Mitje Bervarja zbrali predstavniki kulturnih institucij, organizacij, društev, civilne družbe in posamezniki s področja ljubiteljske in profesionalne kulture ter razpravljali o položaju slovenske kulture in njenem financiranju v državnem proračunu.

Kot so po srečanju sporočili iz kabineta predsednika, so podprli pobudo Državnega sveta, ki je ob razpravi o dopolnjenih proračunih Republike Slovenije za leto 2016 in 2017 in zakonu o izvrševanju proračunov sprejel mnenje glede pomena kulture in sredstev za njeno delovanje.

To mnenje se glasi:

»Državni svet opozarja na večletno zmanjševanje deleža proračunskih sredstev za izobraževanje, znanost, kulturo in šport ter poudarja, da mora država ponovno ovrednotiti pomen in vlogo omenjenih področij, skupaj z znanji in dosežki, za družbeno in gospodarsko rast. Predvsem zmanjševanja obsega sredstev, namenjenih kulturi, pomenijo uničevanje podstati slovenske kulture. Zato se morajo sredstva, namenjena kulturi, v prihodnjih petih letih postopoma povečati na 2,5 odstotka letnega proračuna Republike Slovenije, torej na raven, ki so jo ta sredstva dosegala po osamosvojitvi Republike Slovenije.

Kultura je odigrala odločilno vlogo pri graditvi slovenske državnosti in oblikovanju lastne države, a njena vloga ni le zgodovinska. Ustvarjalna sila slovenske kulture je ključna pri graditvi zdrave nacionalne samozavesti in samozavedanja tudi danes in zaradi tega bi moralo ministrstvo za kulturo v zavesti določevalcev biti bliže državotvornim ministrstvom kot pa bremenu, ki ga je pač treba financirati, saj ima vlaganje v kulturo multiplikativne učinke na družbo in gospodarstvo.«

Izjavo so podpisali predstavniki 57 kulturnih institucij, organizacij in društev.