Izzvenevanje baročnega slikarstva

V Narodni galeriji je od nocoj pa do konca maja na ogled razstava Izzvenevanje nekega obdobja. Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem avtorja dr. Ferdinanda Šerbelja. Vključuje znana in na novo osvetljena dela od poznih šestdesetih let 18. stoletja.

Objavljeno
08. marec 2011 19.10
Posodobljeno
08. marec 2011 19.25
M. Vo., kultura
M. Vo., kultura
Ljubljana – Od nocoj do konca maja je v Narodni galeriji na ogled razstava Izzvenevanje nekega obdobja. Oris poznobaročnega slikarstva na Kranjskem avtorja (tudi obsežnega kataloga) dr. Ferdinanda Šerbelja. Vključuje znana in na novo osvetljena dela od poznih šestdesetih let 18. stoletja, ko je po zenitu slovenskega baročnega slikarstva na Kranjskem po Metzingerjevi smrti nastopila faza »izzvenevanja«.

Zbranih je 81 slik ter 25 grafik in risb od Metzingerja, Berganta in drugih vodilnih slikarjev baroka do manj znanih ali celo na novo odkritih med štiriletnim terenskim raziskovanjem. Tako je predstavljenih več novih dejstev, pozabljenih slik in slikarjev, za več del je zdaj znan njihov avtor ali pa so ustrezno umeščena v slikarske opuse.

Del gradiva je iz zbirk Narodne galerije in iz drugih muzejskih institucij, največ pa iz cerkvene posesti, saj je cerkveno slikarstvo prevladovalo nad posvetnim ali pa je zaradi poznejšega zgodovinskega dogajanja manj znano. Ravnateljica Narodne galerije Barbara Jaki je v uvodu v katalog zapisala, da je avtor iz obsežne slikarske dediščine druge polovice osemnajstega stoletja, večinoma zelo slabo ohranjene, izbral tista dela, ki so slogovno ali ikonografsko značilna ter dovolj jasno zarisujejo podobo časa, na izbor pa je vplivalo tudi njihovo materialno stanje ter potek zahtevnih in dolgotrajnih restavratorskih postopkov. Tako zbrano in predstavljeno gradivo je dobra spodbuda za nadaljnje raziskave in študije, skoraj prezrta dediščina pa ustrezno umeščena v zgodovinske preglede slikarstva.