Razstava Marka Modica, pisana Zemlji na kožo

Od danes pa do 30. aprila bo v Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli med Moderno galerijo in Tivolskim gradom na ogled razstava Zemlji na kožo napisano. 120 fotografij in fotomontaž Marka Modica gledalca vabijo k ugibanju, kaj pravzaprav gleda.

Objavljeno
01. marec 2011 19.02
Posodobljeno
01. marec 2011 19.20
M. M., kultura
M. M., kultura
Ljubljana – Razstava 120 fotografij in fotomontaž Marka Modica, ki so v Jakopičevem sprehajališču v Parku Tivoli med Moderno galerijo in Tivolskim gradom na ogled do 30. aprila ter opremljene s spremnim besedilom Iztoka Osojnika v slovenščini in angleščini, gledalca zagonetno vabijo k ugibanju, kaj je na sliki, pri prepoznanju podob pa je potrebno poznavanje kmetijskih pridelkov, tal, tekstur živil, podob krajin in dogodkov na kmetiji.

Razstava, ki je nastala v organizaciji Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, Ministrstva RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije in Zavoda za Turizem – Mestne občine Ljubljana, nagovarja k spoštljivejšemu odnosu do narave, kar opiše s podatki, kot je: »En centimeter tal nastaja, odvisno od sestave matične podlage, tudi do 500 let, za gojenje kulturnih rastlin za pridelavo hrane pa potrebujemo najmanj 30 centimetrov globoka tla.« Ali pa ta, »da imamo v Sloveniji na voljo le še 866 kvadratnih metrov obdelovalnih zemljišč na prebivalca in da se glede tega uvrščamo na predzadnje mesto v Evropi, kar je skrb vzbujajoče«, zato je varovanje kmetijske krajine, ki je predmet različnih interesov, tako pomemben vidik prostorskega načrtovanja.

Ker pa na strokovnih in znanstvenih srečanjih o problematiki kmetijskih zemljišč in zelo hitrem zmanjševanju njihovega obsega v Sloveniji večinoma prepričani prepričujejo prepričane in njihove razprave pogosto ne zapustijo znanstvenih in strokovnih krogov, so se odločili, da interdisciplinarno povežejo znanost (stroko) in umetnost ter v podporo ohranjanju kmetijskih zemljišč pripravijo razstavo. Tako posamezniki kot družba potrebujemo kmetijska zemljišča, ne samo zaradi rodovitne plasti tal na zemljišču, ki je namenjena pridelavi hrane, ene najpomembnejših človeških materialnih dobrin, temveč tudi za pokrivanje različnih nematerialnih dobrin, kot so vzdrževanje biodiverzitete, ekosistemske storitve v zvezi z zadrževanjem in čiščenjem vode idr. Razstava je v tem smislu prispevek k zavedanju o soodvisnosti narave in človeka skozi lepoto v njej. Foto Igor Zaplatil Berlusconijev odvetnik Niccolò Ghedini Foto Reuters DELO_FotoVest_