Resnica gledališča je naša resnica! Njihova kriza je naša kriza!

Položaj je iz dneva v dan slabši, slovenska vlada naj sodeluje pri reševanju, zapuščajo potapljajočo se ladjo, teater nima komu govoriti ... Pahor meni, da mora Slovenija od italijanske strani doseči, da FJK in Trst sredstva prispevata.

Objavljeno
01. oktober 2009 17.45
Slavko Pezdir/Tanja Jaklič
Slavko Pezdir/Tanja Jaklič
Položaj je iz dneva v dan slabši, slovenska vlada naj sodeluje pri reševanju, zapuščajo potapljajočo se ladjo, teater nima komu govoriti ...
Odstop upravnega sveta SSG Trst, nezaupnica kolektiva ravnatelju in umetniškemu vodji, sezona, ki je ni na odru, pogodbe, ki jih ni podpisal nihče ... Dogodki, na katere ima marsikdo svoj pogled. Vprašali smo tiste, ki so s slovensko ustanovo na tržaški ulici Petronio povezani od blizu in daleč, na obeh straneh meje.


Ministrstvo za kulturo: SSG del mreže slovenskih gledališč.

Odstop upravnega sveta SSG Trst in odločitev, da se gledališka sezona prekine, preden se je začela, zaostrujeta položaj, v katerem se je znašlo SSG Trst zaradi neizpolnjevanja finančnih obveznosti italijanskih oblasti do gledališča in nespoštovanja zavez iz zakonov in meddržavne pogodbe. Izjava tržaškega župana, da je gledališče poslovalo zgrešeno že dvajset let, napeljuje na politično ozadje dogajanja. Trditev, da se mora odpreti tudi preostalim skupnostim v Trstu, pa zanika prizadevanje gledališča, ki je v preteklosti počelo prav to, med drugim z nadnapisi v italijanščini na predstavah, z dograditvijo manjše dvorane, ki omogoča večjo odprtost, s koprodukcijami, gostovanji itd.

 

Bruselj opozorjen

Ministrstvo za kulturo sicer ni neposredno pristojno za financiranje SSG Trst, saj so proračunska sredstva zanj zagotovljena pri Uradu za Slovence po svetu. A v okviru mogočega sodeluje s spodbujanjem sodelovanja in koprodukcij s slovenskimi gledališči, podprli bomo tudi gostovanje na Borštnikovem srečanju. V dogovoru z Uradom za Slovence v zamejstvu bodo finančna sredstva za SSG Trst odslej na ministrstvu za kulturo, kar pomeni programsko financiranje z javnim pozivom, obenem pa bo SSG Trst postalo del mreže slovenskih gledališč.

 

Ministrstvo za kulturo pa je že v začetku tega meseca s protestnim pismom italijanski mestni, pokrajinski in deželni oblasti ter evropski komisiji v Bruslju opozorilo na nerešeno vprašanje celovitega financiranja Stalnega gledališča v Trstu in s tem povezane nevzdržne razmere. V pismu smo tudi zapisali: »Zato pozivamo Deželo FJK, občino Trst in Pokrajino Trst, da spoštujejo mednarodno sprejete obveznosti z namenom vzpostavljanja ustreznih delovnih razmer tega gledališča, državo Italijo pa, da na zvezni ravni izda ustrezno navodilo omenjenima organoma.«

 

Alenka Pirjevec, predsednica ZDUS: Slovenska država ne sme dopustiti zaprtja!

Ob katastrofalnem položaju, v katerem se je trenutno znašlo SSG Trst, je jasno, da Združenje dramskih umetnikov Slovenije (ZDUS) ne more ostati ravnodušno. Ker se je na podlagi dejstev izkazalo, da so za nastalo finančno krizo odgovorne predvsem italijanske lokalne oblasti, ki ne izpolnjujejo svojih predpisov in zakonov, sem kot predsednica ZDUS že pred več kot štirinajstimi dnevi predsedniku slovenske vlade poslala pismo in ga prosila, da problem tržaškega gledališča uvrsti na dnevni red pogovorov z italijanskim premierjem. Rezultat mojega pisma je bil sprejem pri ministru dr. Boštjanu Žekšu.

 

Dogodki zadnjih treh dni pa kljub posredovanju ministra Žekša in ministrice Širčeve žal pričajo o tem, da je položaj iz dneva v dan slabši: odstopil je upravni svet SSG Trst, direktor ni mogel podpisati novih pogodb s sodelavci, kar pomeni, da se nova sezona ni začela. Tako je na cesti ostalo 7 igralcev (med njimi je 5 slovenskih državljanov in članov ZDUS).

 

Glede na zgodovino in tradicijo SSG Trst in glede na to, da je tržaško gledališče sestavni del slovenskega gledališkega prostora, bi si želeli, da se naša vlada še intenzivneje angažira pri reševanju problematike SSG Trst. Zakaj slovenska država ne sme dopustiti, da bi slovensko gledališče v Trstu zaprli, česar se je trenutno močno bati.