Svatbene barve plesalcev folklore

Akademska folklorna skupina France Marolt, katere repertoar zajema preko 20 različnih koreografij, vsako leto pripravi svoj letni koncert. Tokrat bodo v Cankarjevem domu predstavili svatbene šege.

Objavljeno
01. marec 2007 10.21
Mirko Ramovš ob prejetju Zoisove nagrade
Ljubljana - V okviru 59. letnega koncerta Akademske folklorne skupine »France Marolt« bodo predstavljene tiste odrske postavitve, ki vsebujejo prvine nekdanjih svatbenih šeg, povezanih s plesom, vendar tako, da bo v njih razvidno bistveno dogajanje od sklenitve trajne zveze do dokončnega sprejema mladega para v krog poročenih. Koncert, ki bo 3. in 4. marca v Cankarjevem domu, bo na poseben način pokazal, da pretekle svatbene šege niso tuje današnjemu človeku in da marsikatere v spremenjeni podobi žive še danes, le da se nič več ne zavedamo njihovega prvotnega pomena.

'Maroltovci' žanjejo uspehe doma in v tujini

Akademsko folklorno skupino je leta 1948 ustanovil France Marolt (1891–1951), etnomuzikolog in ravnatelj Glasbenonarodopisnega inštituta v Ljubljani.

V vseh letih od ustanovitve do danes je akademska folklorna skupina s svojimi nastopi uspešno predstavljala slovenski ljudski ples doma in na tujem. Gostovala je skoraj v vseh evropskih državah, a tudi v Alžiriji, Argentini, Egiptu, Izraelu, Južni Koreji, Kanadi, Siriji, Tunisu in v Združenih državah Amerike. Njeni celovečerni koncerti ali nastopi na mednarodnih folklornih festivalih so bili vedno deležni priznanj, predvsem za študiozno in strokovno neoporečno oblikovan prikaz plesnega izročila.

Njena najpomembnejša javna priznanja so Evropska nagrada za ljudsko umetnost, ki jo je skupina prejela leta 1974, Zlati častni znak svobode Republike Slovenije, Maroltova plaketa, Red bratstva in enotnosti s srebrnim vencem, Srebrna in Zlata plaketa Univerze v Ljubljani, Nagrada mesta Ljubljane in Župančičeva nagrada.

Program skupine zajema plese vseh širših in nekaterih ožjih območij slovenskega narodnostnega ozemlja, to je preko 20 različnih koreografij, in sicer Bele Krajine, Dolenjske, Gorenjske, Koroške, Okolice Ljubljane, Prekmurja, Primorske, Rezije, Štajerske, Trente.

Na čelu skupine strokovnjak Ramovš


Profesor Mirko Ramovš, ki od leta 1965 strokovno in umetniško vodi skupino, je tako pri nas kot na tujem priznan strokovnjak za ljudske plese (etnokoreolog). Njegovih sedem knjig Polka je ukazana, kjer na skupaj 2754 straneh opisuje plese po pokrajinah, je neprecenljive vrednosti. Take zbirke plesov nima vsak evropski narod, ne po obsegu, ne po kakovosti. Predvsem pa je izredno pomembno to, da svoje bogato znanje še vedno navdušeno prenaša na današnje rodove.

Slabi dve leti nazaj je praznoval tri pomembne jubileje, in sicer 50 let sodelovanja pri Akademski folklorni skupini France Marolt; 40 let umetniškega vodenja skupine; sam pa je zaplesal v 70. pomlad.
Ramovš je dobitnik Zoisove nagrade za življenjsko delo na znanstveno-raziskovalnem področju, avtor več kot 60 koreografij, radijskih in tv oddaj o folklori, vodi številne seminarje za korepetitorje folklornih skupin in je eden redkih etnoloških delavcev, ki svoje izkušnje in teoretično znanje prenaša neposredno med ljudi.