Tri ure in pol z daljinskim upravljavcem v roki

Med rezultati prve morda preseneča dejstvo, da je kar 72,5 odstotka anketiranih odgovorilo, da gledajo slovenske filme, med rezultati druge pa, da v povprečju gledamo televizijo kar tri ure in 22 minut na dan, od tega slovenske programe dve uri in pol, tuje pa dobrih petdeset minut.

Objavljeno
30. oktober 2009 13.33
Ž.L.
Ž.L.
Obe raziskavi - prvo o prepoznavnosti slovenskega filma in ustvarjalcev in drugo o gledanju televizije - so opravili na podlagi rezultatov telefonskega anketiranja med naključno izbranimi gospodinjstvi s telefonskim priključkom in sta zajeli starejše od 18 let; prva je nastala med 22. in 26. septembrom, v njej pa je sodelovalo 966 ljudi, druga je potekala med 15. in 18. oktobrom, sodelovalo je 943 anketirancev. Narejeni sta bili na vzorcu, ki po podatkih statističnega urada velja za reprezentativnega tako po spolu, starosti, izobrazbi kot po statističnih regijah v državi.

Med rezultati prve morda preseneča dejstvo, da je kar 72,5 odstotka anketiranih odgovorilo, da gledajo slovenske filme, med rezultati druge pa, da v povprečju gledamo televizijo kar tri ure in 22 minut na dan, od tega slovenske programe dve uri in pol, tuje pa dobrih petdeset minut.

Poznamo 31 slovenskih režiserjev in 56 filmov

V prvem delu raziskave o prepoznavnosti slovenskega filma in njegovih ustvarjalcev, ki se je nanašal na gledanost slovenskega filma, je dobra polovica tistih, ki so odgovorili, da gledajo slovenske filme, na vprašanje, kdaj so kakega videli nazadnje, odgovorila, da pred mesecem dni do pol leta (55,4 odstotka), prav tako ga je večina nazadnje gledala na televiziji (78 odstotkov od opredeljenih). Tisti, ki so odgovorili, da ne gledajo slovenskih filmov (27,5 odstotka), pa so odgovarjali na vprašanje, zakaj. Večina jih bodisi ni znala pojasniti, zakaj, ali na to vprašanje ni želela odgovoriti, tretjina pa je dogovorila, da se jim zdijo nezanimivi.

Drugi del raziskave se je nanašal na prepoznavnost slovenskega filma. Anketirance so pozvali, naj naštejejo tri slovenske režiserje, igralce, igralke in filme, ki se jih tisti hip spomnijo. Pri naštevanju režiserjev je vsaj enega režiserja naštelo 70,9 odstotka anketirancev, tri pa je navedla manj kot polovica anketirancev. Anketiranci so našteli 31 različnih režiserjev, med njimi samo eno režiserko, Majo Weiss, največkrat pa so navedli Branka Đurića, Tuga Štiglica, Jana Cvitkoviča, Igorja Šterka in Marka Naberšnika. Vsaj enega igralca je navedlo 71,9 odstotka anketirancev, tri pa je navedlo skoraj 56 odstotkov vprašanih. Našteli so 37 različnih igralcev, med njimi največkrat Borisa Cavazzo, Poldeta Bibiča, Radka Poliča, Sebastjana Cavazzo in Jurija Zrneca. Pri naštevanju slovenskih igralk je vsaj eno igralko naštelo 72,2 odstotka anketirancev, tri pa 40,1 odstotka vprašanih. Anketiranci so našteli 29 različnih igralk, največkrat Mileno Zupančič, Tanjo Ribič, Tjašo Železnik, Pio Zemljič in Majdo Potokar. Pri naštevanju slovenskih filmov - anketiranci so jih našteli 56 - je vsaj en film naštelo 84,6 odstotka anketirancev, tri pa je navedlo 69,3 odstotka vprašanih.

Vstopnice za domači film predrage

Tretji del raziskave je ponudil nekatere trditve o slovenskem filmu. Sodelujoče so pozvali, naj z ocenami od ena do pet povedo, ali se z določeno trditvijo strinjajo ali ne, pri čemer je ocena ena pomenila, da se s trditvijo sploh ne strinjajo, ocena pet pa, da se z njo popolnoma strinjajo. Najbolj so se strinjali s trditvijo, da so kino vstopnice za slovenske filme predrage, potem s tem, da bi morala država za slovenski film nameniti več denarja, večina je tudi odločno izrazila nestrinjanje, da ima Slovenija slabe režiserje, do trditve, da je filmski sklad nepotrebna ustanova, je bila večina anketirancev zadržana, medtem ko se večina ni strinjala s trditvijo, da bi morali slovenski film prepustiti trgu.

Največkrat gledamo 24 ur, najbolj cenimo TV Tednik

Raziskava o gledanju televizije je pokazala, da samo 7,7 odstotka vprašanih ne gleda televizije, medtem ko so med gledalci (78 odstotkov) v večini tisti, ki sedijo pred televizijo kar od tri do pet ur na dan. Največ gledamo dnevnoinformativne oddaje (79,3), sledijo filmi (65,9) in zabavne oddaje (60,1). Med njimi vodijo 24 ur, TV Tednik, TV Dnevnik, As ti tud not padu in Studio City.

Med oddajami, ki bi jih anketiranci najraje gledali, pa jih predvajajo prepozno, jih je največ odgovorilo, da je to oddaja Hri-bar. Sodelujoči so z od ena do pet ocenjevali tudi eno od izbranih informativnih in razvedrilnih oddaj. Med prvimi ima najvišjo oceno TV Tednik, sledita pa tako rekoč izenačeno 24 ur in TV Dnevnik; med drugimi vodi oddaja Hri-bar, za njo sta NLP in Spet doma.

V zadnjem delu raziskave so morali anketiranci našteti tri voditelje slovenskih informativnih in razvedrilnih oddaj. Prvih so našteli 16, največkrat Matjaža Tanka, Slavka Bobovnika, Darjo Zgonc, Rosvito Pesek in Petro Krčmar, med drugimi so jih navedli 18, največkrat Jurija Zrneca, Lada Bizovičarja, Maria Galuniča, Tjašo Železnik in Saša Hribarja.

Iz petkove tiskane izdaje Dela