Umetnost zanima četrtino vprašanih

Zanimanje za umetnost je višje pri ženskah, izrazito nadpovprečno zanimanje pa izkazujejo višje izobraženi in premožnejši prebivalci Slovenije ter prebivalci urbanih naselij. Največ vprašanih obiskuje koncerte popularne glasbe.

Objavljeno
05. februar 2007 17.17
Ljubljana - Ob prihajajočem kulturnem prazniku so na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana preverili najnovejše podatke o zanimanju za kulturne dogodke med prebivalci Slovenije. Ugotovili so, da se za umetnost zanima četrtina vprašanih, največ pa se jih udeležuje koncertov popularne glasbe. Dobrega pol milijona Slovencev redno bere knjige.

S stališčem "mislim, da me zanima umetnost" se strinja 25 odstotkov vprašanih v starosti od 15 do 75 let. Zanimanje za umetnost je nekoliko višje pri ženskah, izrazito nadpovprečno pa se za umetnost zanimajo višje izobraženi in premožnejši prebivalci Slovenije ter prebivalci urbanih naselij.

Najpogosteje obiskani: koncerti pop glasbe, razstave in gledališča

Na Mediani so preverili tudi, katere vrste kulturnih dogodkov najpogosteje obiščejo Slovenci. V minulih šestih mesecih se je največ anketirancev udeležilo koncertov popularne glasbe, in sicer 18 odstotkov. Umetniško razstavo si je ogledalo 17 odstotkov vprašanih, gledališko predstavo pa 16 odstotkov prebivalcev Slovenije. Nekoliko manj Slovencev se udeležuje plesnih predstav in koncertov klasične glasbe, medtem ko jazz koncerti, operne in baletne predstave pritegnejo še manjše število obiskovalcev.

Branje bolj priljubljeno od obiskov prireditev

V zadnjem letu si je največji delež vprašanih ogledal naravne parke, gradove, kraje zgodovinskega ali naravnega pomena ter muzeje. Z Mediane še sporočajo, da je med Slovenci nekoliko bolj od obiskovanja prireditev, krajev ali dogodkov priljubljeno branje knjig. V zadnjem mesecu je vsaj eno knjigo prebralo 36 odstotkov od 3881 vprašanih. Branje je precej bolj pogosto med tistimi, ki se šolajo, saj je v enakem obdobju knjige prebirala polovica takšnih anketirancev.