Z Urško do lastne knjige

Revija Mentor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisujeta natečaj za Festival mlade literature Urška 2007. Starostna omejitev je 15 let.

Objavljeno
08. januar 2007 16.35
Mladinska literatura
Ljubljana - Revija Mentor in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti razpisujeta natečaj za Festival mlade literature Urška 2007. Na natečaju lahko sodelujejo avtorji, stari nad 15 let, ki svojega dela, razen v samozaložbi, še niso izdali v knjižni obliki.

Kandidati naj prozo, do 10 strani, in poezijo, do 15 pesmi, ter dramska besedila do 30. januarja pošljejo na naslov Revija Mentor, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (za festival Urška), Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Prispevki morajo biti napisani s pisalnim strojem ali z računalnikom in poslani v treh izvodih, označeni pa morajo biti s šifro. Prispevkom naj avtorji priložijo zapečateno ovojnico z naslednjimi podatki: šifra, ime in priimek, domači naslov, izobrazba, poklic, starost, telefonska številka, elektronski naslov.

Spomladi medobmočna srečanja

Vse sodelujoče avtorje bodo prireditelji povabili na eno od šestih medobmočnih srečanj spomladi 2007, ki jih bodo gostile območne izpostave Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti.

Regionalna srečanja oz. kratke literarne delavnice bodo potekale od februarja do maja 2007 v Kočevju (za osrednjo Slovenijo), Sežani (za Primorsko), Krškem (za Dolenjsko in Belo krajino), Šmarju pri Jelšah (za Celjsko in Koroško), Škofji Loki (za Gorenjsko) in Murski Soboti (za SV Slovenijo).

Medobmočne žirije in državni selektor bodo med pravočasno prispelimi prispevki izbrali najboljše avtorje za nastop na medobmočnem in državnem srečanju, Festivalu mlade literature Urška 2007, ki bo 26. in 27. oktobra v Slovenj Gradcu.

Nagrada najboljšemu avtorju

Najboljšemu avtorju bo revija Mentor natisnila knjižni prvenec, ki bo objavljen v zbirki Prvenke, predstavljen pa na naslednjem festivalu oktobra 2008 v Slovenj Gradcu. Avtorji bodo kot honorar poleg mentorske pomoči pri nastajanju prvenca dobili tudi sto izvodov svoje knjige.

Uredništvo si pridržuje pravico, da prvenca ne natisne, če bo menilo, da delo še ne zadošča kriterijem za objavo. V tem primeru bo izbor najboljših besedil objavljen v reviji Mentor in tudi honoriran, so sporočili z Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.