Otrokom berite tudi poezijo!

Poslušanje zahtevnejših rim jih pomirja in v njih prebuja čut za estetiko.

Objavljeno
12. marec 2011 16.11
M. F.
M. F.
Otroci imajo radi knjige. Opazujte malčke, kako zavzeto listajo po njih, si ogledujejo sličice in se morda celo že preizkušajo v branju. Namenite jim torej čas in jih prebirajte skupaj. Pri tem pa ne pozabite na pesmi. Predvsem v zgodnjem šolskem obdobju namreč otroškemu razvoju koristi tudi branje zahtevnejše poezije. Dvomite? Morda vas bodo prepričala sledeča dognanja:

– Nerazumljivost: Res so nekatere pesmi težko razumljive in njihove vsebine skoraj nepredstavljive. A prav to v otroških glavicah spodbuja domišljijo. Veliko pesmi je napisanih tako, da si jih vsak lahko razlaga po svoje. Poslušanje teh pri malčkih spodbuja oblikovanje lastnih vzorcev razmišljanja in razvoj identitete.

– Branje poezije pomirja: Starši sicer menijo, da njihov podmladek nima težav in živi povsem običajno, mirno življenje. V resnici pa so tudi otroci izpostavljeni mnogim pritiskom. Ti najpogosteje izhajajo iz šolskih obveznosti, obšolskih dejavnosti pa tudi iz druženja s sovrstniki. Verzi jim pomagajo umiriti misli, vsaj za trenutek pozabiti na težave in nanje gledati z bolj svetle plati.

– Ob poslušanju pesmi bogatijo svoj besedni zaklad! Mnogi pesniki v svojih delih uporabljajo neobičajne, redke, včasih že pozabljene besede. Zapletene stavčne oblike in nepoznani izrazi širijo besedni zaklad ter so otrokom v pomoč tudi pri lastnem govornem in pisnem izražanju.

– Poleg vsega naštetega pa poslušanje poezije otrokom pomaga krepiti koncentracijo, v njih prebujata umetniški čut in ljubezen do estetike. Stvari, ki jim bodo v življenju prav gotovo dale tisto, kar v vsakdanji naglici duša še kako potrebuje!