Previdno tudi s pohvalo!

Če je hvale preveč, se otrok rad prevzame in začne verjeti, da je vrednejši od drugih.

Objavljeno
13. marec 2011 12.35
M. F.
M. F.
Nekoč je veljalo, da so dobre stvari samoumevne. Danes vemo, da ni tako. Pohvala namreč na otroke vpliva pozitivno in je eden ključnih elementov vzgoje. Vendar ima pretiravanje z njo tudi negativne učinke. Velja torej: s pohvalo prav tako previdno kakor s kritiko!

Vedno pohvalite prizadevanje ali uspeh! Številne raziskave so dokazale, da pohvala otroke spodbudi in jih navda še z večjo motivacijo.

Tako kot za kritiko tudi za pohvalo velja, da naj se vedno nanaša na konkretno dejanje ali dosežek, nikoli pa ne na osebnost kot celoto! Namesto: »Zelo si priden!« torej: »Sobo si zelo lepo pospravil!«

Ko otroka pohvalite, storite to z vso svojo pozornostjo, ne le mimogrede. Ravnodušno izmomljana pohvala naredi več škode kakor koristi. Torej z lepo besedo, zlasti pa iskreno in iz srca.

Če je hvale preveč, se otrok rad prevzame in začne verjeti, da je vrednejši od drugih. Ne hvalite torej vsake malenkosti, zagotovo pa pohvalite dosežke, v katere je otrok vložil veliko truda. Seveda je to odvisno od posameznika, ki prejme pohvalo. Včasih kakšen otrok tudi za majhno dejanje zasluži pohvalo, saj večjega še ne zmore.

»Otrok mora z vzgojo spoznati, da je svet sestavljen tako iz kritik kot pohval,« poudarja dr. Patricia Edgar, avstralska avtorica številnih del o vzgoji otrok v sodobnem času. »Nihče ga ne bo vedno samo hvalil in prav zato je pomembno, da se nauči sprejemati tudi kritiko. Ta pa naj bo seveda (tako kot pohvala), vedno utemeljena in konstruktivna, nikoli pa podana na način, ki malčka oropa samozavesti in mu vzame voljo za nadaljnji trud!«