Twitter naznanil vrnitev šoferja

V Turčiji zaprti šofer je z zdravjem na koncu.

Objavljeno
09. marec 2011 19.28
Vladimir Jerman
Vladimir Jerman
LJUBLJANA – Minister za pravosodje Aleš Zalar je na spletnem twitterju objavil: »Turčija je uradno sporočila, da je pripravljena začeti postopek za prenos izvršitve zaporne kazni v zadevi Zelenko.«

Gre za slovenskega voznika tovornjaka Franca Zelenka, ki so ga priprli 4. aprila 2007. Tedaj so turški cariniki med čistilom za steklo v enakih posodah odkrili še 12.960 kilogramov anhidrida ocetne kisline, ki ga uporabljajo v pripravi heroina. Zelenko ni bil avtoprevoznik, tudi naročnik ni bil, ampak le šofer. Zatrjuje, da za prepovedani tovor ni vedel, obenem pa se tudi sprašuje, kako da ga ni odkril že slovenski carinik. Sklep, da se mu kazen izteče 30. marca 2017, je obsojeni Zelenko prejel lani 3. avgusta. Če bo plačal še 50.000 evrov, bi ga pogojno izpustili že prej, 18. januarja 2014. Težava je le, ker Zelenko nima niti za manjše zaporniške obvezne izdatke, kaj šele za tako vsoto.

Z ministrstva za pravosodje so nam sporočili, da je lani maja Slovenija poslala Turčiji vso dokumentacijo, ki je potrebna za začetek postopka: »Na podlagi te dokumentacije bo slovensko sodišče priznalo sodbo turškega sodišča in izreklo sankcijo po kazenski zakonodaji Republike Slovenije. Izvršitev tuje sodbe zahteva namreč njeno nadomestitev z domačo sodbo, s katero se v tujini izrečena kazenska sankcija prilagodi Kazenskemu zakoniku RS. Sodišče RS ne spoznava obsojenca za krivega in tudi sicer ne spreminja izreka tuje sodbe, saj ne ugotavlja dejanskega stanja. Kazenska sankcija, ki je tako izrečena v sodbi sodišča RS, ne sme biti strožja od sankcije v tuji sodbi in praviloma tudi ne milejša, razen če je bila s tujo sodbo izrečena sankcija, ki je domača zakonodaja ne pozna, ali je bila izrečena kazen prek posebnega maksimuma kazni za to kaznivo dejanje po Kazenskem zakoniku RS.«

Konkretno: »Ko bo sodba slovenskega sodišča pravnomočna – torej po vročitvi obsojenemu Francu Zelenku in potem, ko bo pretekel rok za pritožbo oziroma bo o morebitni pritožbi odločeno (kar spet lahko pomeni podaljšanje postopka) – in če Republika Turčija ne bo umaknila soglasja k transferju, bo mogoča premestitev obsojenega v Republiko Slovenijo.« Kdaj bo to, ni mogoče napovedati, saj je vse odvisno od soglasja Turčije, hitrosti pravosodnih in drugih organov obeh držav kot tudi morebitnih pravnih sredstev, ki jih ima pravico vložiti obsojenec.