Vlada bi z resolucijo zagotovila hrano

Sprejeli dokument o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020.

Objavljeno
03. februar 2011 17.43
T. L./STA
T. L./STA
LJUBLJANA – Vlada je sprejela resolucijo z naslovom Zagotovimo.si hrano za jutri. Kot je po seji vlade pojasnil minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Dejan Židan, gre za resolucijo o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020. Dokument bo tako določal način proizvodnje hrane v Sloveniji.

Način proizvodnje mora biti usklajen z novimi smernicami, je pojasnil Židan in izpostavil, da so glavni strateški cilji zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane, povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva in živilstva, trajnostna raba proizvodnih potencialov, zagotavljanje s kmetijstvom povezanih javnih dobrin ter skladnega in socialno vzdržnega razvoja podeželja.

»Dokument resolucije je osnova za sprejemanje operativnih in izvedbenih programov, ki se že pripravljajo po sektorjih. Na vsakem sektorju opišejo trenutno stanje, stanje, kakršno želimo leta 2020, pot do tega, s katerimi viri in kakšni so kazalniki,« je poudaril Židan.

Operativne strategije bodo sicer končane šele po koncu pogajanj za skupno kmetijsko politiko EU, ko bo znan finančni razrez.