SD pogorela še na sodišču, tri liste ostajajo v igri

Upravno sodišče odločilo, da občinska volilna komisija pri Desusu, Zelenih in NSi ni ravnala prav.

Objavljeno
02. november 2018 07.00
Posodobljeno
02. november 2018 07.00
Mirna Peč Foto Bojan Rajšek
Mirna Peč – V četrti volilni enoti v mirnopeški občini volivci na lokalnih volitvah novembra ne bodo mogli voliti svojega kandidata za občinski svet, ampak bodo morali to storiti na nadomestnih volitvah. Upravno sodišče je namreč po pritožbi SD odločilo, da njen kandidat, ki je bil edini v tej volilni enoti, ni bil določen v skladu s predpisom.

Medtem pa je upravno sodišče ugodilo pritožbam Desusa, Zelenih Slovenije in NSi, zato bodo njihove liste kandidatov na lokalnih volitvah v mirnopeški občini lahko sodelovale.

Občinska volilna komisija (OVK) je pri vseh štirih strankah ugotovila nepravilnosti, ki so se nanašale na postopke določitve kandidatur in na sestavo organa stranke, ki ni bil skladen z internimi pravili strank. To so člani OVK ugotovili iz njihovih zapisnikov, je takrat za Delo sporočila predsednica OVK Martina Gramc.

177
volilnih upravičencev bo imelo nadomestne volitve za svetnika predvidoma februarja


Predsednica upravnega sodišča Jasna Šegan je za Delo sporočila, da se je sodišče moralo opredeliti do drugega odstavka 72. člena zakona o lokalnih volitvah (ZLV), ki določa, da morajo h kandidaturi oziroma listi kandidatov, ki jo priloži politična stranka, biti priložena tudi pravila politične stranke o določanju kandidatov in zapisnik o določitvi kandidatov.


»Zakon je treba interpretirati široko«


Toda sodišče je odločilo, da ta določba med obvezne sestavine ne uvršča tudi zapisnika o delu volilne komisije politične stranke ali zapisnika o imenovanju članov volilne komisije, zato OVK ni imela dejanske podlage za oceno, da gre za očitno vsebinsko pomanjkljivost kandidature. Po prepričanju sodišča bi komisija morala v izpodbijani odločbi utemeljiti, zakaj se ob upoštevanju navedenega stališča in predloženih listin šteje, da ne gre zgolj za formalno pomanjkljivost. Pri odločitvi se je sodišče sklicevalo na ustavnosodno prakso ustavnega sodišča, »da je treba zaradi varstva ustavne volilne pravice zakonske določbe [zakon o volitvah v državni zbor] interpretirati široko, tako da se obseg te pravice ohranja neokrnjen in ne tako, da se zožuje«.
Kandidata SD pa je zavrnilo tudi sodišče. Šeganova je povedala, da ni bil določen v skladu z ZLV, saj ga niso potrdili trije člani stranke, ki imajo volilno pravico in stalno prebivališče v občini. Pri določanju kandidature je namreč sodeloval le en član, kar je v nasprotju z zakonom.

image
Vladimira Fabjan Barbo, tajnica občinske volilne komisije Foto Bojan Rajšek


Po besedah tajnice OVK Vladimire Fabjan Barbo bodo takoj po lokalnih volitvah začeli postopke za nadomestne volitve v četrti volilni enoti s 177 volilnimi upravičenci, ki bodo predvidoma februarja prihodnje leto.