Industrijske odpadne vode v Dravinji ne sme več biti

Preizkus s fluorescenčnim barvilom je pokazal, da vse odpadne vode konjiške družbe Konus Konex ne končajo v čistilni napravi, ampak v Dravinji.

Objavljeno
01. april 2020 16.35
Posodobljeno
01. april 2020 17.06
Občani Slovenskih Konjic na onesnaževanje Dravinje opozarjajo že leta. FOTO: arhiv PGD Slovenske Konjice
Slovenske Konjice – Inšpektorica za okolje in prostor je družbi Konus Konex iz Slovenskih Konjic z odločbo prepovedala neposredno odvajanje industrijske odpadne vode v reko Dravinjo. Inšpektorica je v letošnjem letu v družbi opravila več izrednih inšpekcijskih pregledov, enega tudi v spremstvu predstavnikov policijske postaje Slovenske Konjice.
 
Peno na Dravinji občani opažajo občasno že več let. Letos januarja je bila o onesnaženju Dravinje z belo snovjo obveščena tudi policija. Kot so sporočili iz inšpektorata, je okoljska inšpektorica v nadzoru ugotovila, »da se industrijska odpadna voda izteka po kanalu z izpustom v reko Dravinjo, saj je bila obarvana tako voda na izpustu v reko Dravinjo, kakor tudi reka Dravinja dol vodno. Gor vodno reka ni bila obarvana.«
 

Inšpektorat: Konus Konex obratuje v nasprotju z okoljevarstvenim dovoljenjem

 
V inšpekcijskem nadzoru, ki ga je izvedla januarja, je v tleh odkrila odprtino, skozi katero je odtekala odpadna voda po pranju platna filtrne preše. Opazila je tudi, da umivalnik nima sifona, so sporočili iz inšpektorata. Prejšnji mesec pa je inšpektorica izvedla še preizkus iztoka vode, obarvane s fluorescenčnim označevalnim barvilom. Obarvana voda iz odprtine v tleh kot tudi iz umivalnika je pritekla po kanalu v reko Dravinjo. »Tako se je dokazalo, da vse industrijske odpadne vode niso speljane na industrijsko čistilno napravo, ki se po čiščenju odvajajo v kanalizacijski sistem, ki se konča s komunalno čistilno napravo, kot je to določeno v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju,« so še sporočili iz inšpektorata.

image
Pena na Dravinji žal ni tako neobičajna. FOTO: arhiv PGD Slovenske Konjice

 
Inšpektorica je pri pregledu ugotovila tudi odstopanja pri podatkih za porabo vode v napravi za leto 2018. V družbi so pojasnili, da je prišlo do računske napake. Je pa inšpektorica ugotovila še, da v Konus Konexu nimajo ustreznega poslovnika za obratovanje čistilne naprave, obratovalni dnevnik pa je pomanjkljivo voden, zato so jim z odločbo odredili, da morajo oba dokumenta izdelati v skladu z veljavno uredbo do 30. junija 2020. »Ugotovljeno je bilo, da zavezanec, kot upravljavec naprave, obratuje v nasprotju z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem,« so zaključili v inšpektoratu.
 

V Konus Konexu mirijo, občani imajo vsega dovolj

 
Glavni direktor družbe Leon Pekošak je dejal, da poslujejo v skladu z zakonodajo in z okoljevarstvenim dovoljenjem: »Inšpekcija je bila pri nas zaradi pene in obarvanosti. Niso pa na tem območju edino naše cevi. Ničesar nismo skrivali. Res je, da se je pri enem vodu pokazalo, da ni speljan v čistilno napravo oziroma v zbiralnik. Vendar gre za manjše količine, tam namreč peremo prešo. Peremo jo vsaka dva dni. Zdaj že kupujemo posodo, v kateri bomo prešo prali, iz nje pa se bo voda prečrpala v bazen oziroma zbiralnik.«
 
Konjiški župan Darko Ratajc ni popustljiv: »Občina je na tem območju uredila kanalizacijo in priklop na čistilno napravo. Lokalna skupnost je torej naredila vse, da bi se stvari uredile. Na drugi strani pa se onesnaževanje Dravinje dogaja zadnjih dvajset, zagotovo pa petnajst let! Končno je prišla sem inšpektorica, ki je šla do konca. Če so nekaj speljali mimo, je zelo neodgovorno. Postopek sicer še poteka.«