Šrotov časopis pred evropskim sodiščem

Celjska občina je pred volitvami natisnila 20.550 izvodov časopisa. Sandi Sendelbah je zlorabo proračuna prijavil evropskemu sodišču v Strasbourgu.

Objavljeno
11. maj 2020 14.20
Posodobljeno
11. maj 2020 14.23
Celjska občina je pred volitvami natisnila 20.550 izvodov časopisa. FOTO: Tadej Regent
Celje – Evropsko sodišče za človekove pravice se še ni izreklo, ali bo obravnavalo pritožbo Sandija Sendelbaha, protikandidata župana celjske mestne občine Bojana Šrota na lokalnih volitvah leta 2018. Sendelbahova zastopnica, odvetnica Teodora Glušič jo je v Strasbourg poslala sredi aprila.

Dosedanje zavrnitve Sendelbaha in drugih pritožnikov v primerih, ko so pred lokalnimi volitvami leta 2018 župani nekaterih občin izdajali časopise s svojimi uspehi, še ne pomenijo, da očitki o zlorabi proračunskega denarja ne držijo. To je vsaj v celjskem primeru potrdilo tudi upravno sodišče, čeprav je Sendelbah spor izgubil.

Domača sodišča so konec leta 2018 in lani po pravilu zavračala pritožnike, ki so županom očitali, da so z izdajo občinskih glasil pred volilno kampanjo pridobivali prednost pred protikandidati. Ustavni pravnik dr. Jurij Toplak je že takrat dejal, da je to sporna praksa, in trdil, da gre za zlorabo javnih sredstev. Komisija za preprečevanje korupcije je prav tako menila, da glasila, uporabljena za promocijo župana, ki je obenem županski kandidat, pomenijo neupravičeno porabo javnih sredstev in kandidatu omogočajo neupravičeno pridobljeno prednost. Predsednik računskega sodišča Tomaž Vesel pa je dejal, da je to poskus vplivanja na volivce.


Prosto po ustavnem sodišču


V Celju so časopis z dosežki občine v zadnjih 15 letih županovanja Bojana Šrota natisnili v 20.550 izvodih in ga poslali vsem gospodinjstvom. Časopis so tako kot običajno pripravili v županovem kabinetu. V njem sta bili ob županovem nagovoru in načrtih Celja dve Šrotovi fotografiji. Drugi županski kandidati niso bili predstavljeni. Na volitvah je nato župan in kandidat Bojan Šrot prejel 56,4 odstotka glasov, Sandi Sendelbah, kandidat liste Odprto Celje, pa 18,2 odstotka.

Upravno sodišče je Sendelbaha zavrnilo z utemeljitvijo, da je šlo po vsebini v Mestnem časopisu za normalno obveščanje o dosežkih občine, da pa čas izdaje časopisa potrjuje, da je šlo za volilno propagando in kampanjo za enega kandidata, aktualnega župana, ki se ne bi smela financirati iz občinskega proračuna. Vendar je sodišče menilo, da ni šlo za nepravilnost, ki bi lahko bistveno vplivala na izid volitev. Pri tem se je sklicevalo na test, ki ga je leta 2018 uvedlo ustavno sodišče, da kadar vpliva nepravilnosti ni možno številčno ugotoviti, je mogoče po prostem preudarku presoditi, ali bi nepravilnost lahko vplivala na izid glasovanja.

image
Sandi Sendelbah je zlorabo občinskega proračuna prijavil na evropsko sodišče za človekove pravice. FOTO: Brane Piano


Župan ni zakonodajalec


Sandija Sendelbaha, ki je bil vrsto let prvi finančnik celjske mestne občine, se je Šrot odkrižal s spremembo sistemizacije in ukinitvijo delovnega mesta ter s prerazporeditvijo, zaradi česar je Sendelbah sprožil tri tožbe, lani pa se je z občine poslovil in se kasneje na sodišču s Šrotom poravnal.

Ustavni pravnik Jurij Toplak pravi, da ima Sendelbah na evropskem sodišču za človekove pravice (ESČP) zelo malo možnosti za uspeh. »Če bo sodišče ostalo pri svoji dosedanji razlagi evropske konvencije o človekovih pravicah in pri svojih dosedanjih pristojnostih, bo pritožbo zavrglo že v prvi fazi s kratkim sklepom sodnika posameznika o zavrženju,« meni Toplak. Pravi, da je ESČP po 3. členu prvega protokola sodišča pristojno le za volitve legislature, torej za volitve zakonodajnih teles, za druge volitve pa ne. V Sloveniji županska funkcija ni zakonodajna.
Celjska občina je pred volitvami natisnila 20.550 izvodov časopisa.
Sandi Sendelbah meni, da je bil kot županski kandidat v neenakem položaju kot Bojan Šrot.