DOS želi uspešno novo šolsko leto in odgovorno participacijo dijakov v svetih zavodov

Dijaška organizacija Slovenije (DOS) poziva šolske dijaške skupnosti, naj upoštevajo že veljavno spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter v najkrajšem možnem času imenujejo dva predstavnika dijakov v svete šol. Avgusta letos je začela veljati sprememba ZOFVI, ki v 12. členu določa, »da se najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita še dva predstavnika delavcev. V svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma, v katerem dijaki nimajo svojega predstavnika, se izvolita tudi dva predstavnika dijakov.«

Objavljeno
23. september 2009 17.48
DOS - Dijaška organizacija Slovenije
Dijaška organizacija Slovenije (DOS) poziva šolske dijaške skupnosti, naj upoštevajo že veljavno spremembo Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) ter v najkrajšem možnem času imenujejo dva predstavnika dijakov v svete šol.
Avgusta letos je začela veljati sprememba ZOFVI, ki v 12. členu določa, »da se najpozneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona izvolita še dva predstavnika delavcev. V svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma, v katerem dijaki nimajo svojega predstavnika, se izvolita tudi dva predstavnika dijakov.«
S to določbo je dijakom vrnjeno članstvo v svetih javnih poklicnih oziroma strokovnih šol, gimnazij in javnih dijaških domov. V najvišjem šolskem organu bosta torej znova sedela po dva predstavnika dijakov. Tako DOS poziva šolske dijaške skupnosti, da naj upoštevajo že veljavno spremembo ZOFVI ter v najkrajšem možnem času imenujejo dva predstavnika dijakov v svete šol.
Andrej Čuš, predsednik DOS-a: »Dijaki se zavedamo pomembnosti udeležbe dijakov v najvišjem organu upravljanja šole ali dijaškega doma. Vemo, da smo pomemben dejavnik izobraževalnega procesa, zato morajo biti naši interesi zastopani tudi v svetih zavodov. Ob začetku šolskega leta pa vsem dijakom želimo uspešno novo šolsko leto in odgovorno participiranje v svetih šol in dijaških domov.«