Program predsednika DOS-a

Regionalno delovanje
Osredotočili se bomo na problematiko, ki že vrsto let obdaja Svet DOS. Potrebno bo najti dolgotrajno rešitev za učinkovito delovanje Sveta DOS.
Na to temo smo v prejšnjem mandatu veliko razpravljali, a nismo sprejeli nobene odločitve; zato bomo reforme izpeljali letos.

Objavljeno
23. september 2009 18.09
DOS - Dijaška organizacija Slovenije
Aleksandar Spremo
Aleksandar Spremo
Regionalno delovanje
Osredotočili se bomo na problematiko, ki že vrsto let obdaja Svet DOS. Potrebno bo najti dolgotrajno rešitev za učinkovito delovanje Sveta DOS.
Na to temo smo v prejšnjem mandatu veliko razpravljali, a nismo sprejeli nobene odločitve; zato bomo reforme izpeljali letos.

Mednarodno področje
Nadaljevali bomo aktivno sodelovanje v OBESSU (Mednarodna zveza evropskih dijaških skupnosti). Prisotni bomo na vseh mednarodnih dogodkih.
Zavzemali se bomo za čimvečjo promocijo DOS.
Imeli bomo svoje kandidate za člane organov OBESSU.
Sodelovali bomo v projektni skupinah OBESSU.
Nadaljevali bomo tesno sodelovanje z nacionalnimi organizacijami iz Hrvaške (NVURH), Bosne in Hercegovine (ASuBiH) in Srbije (UNSS).
Povečali bomo sodelovanje z ostalimi organizacijami članicami OBESSU. Možna je dijaška izmenjava s katero od organizacij.
Skušali bomo organizirati mednarodni dogodek v Sloveniji.

Promocija DOS in mediji
Nadaljevali bomo s promocijo DOS preko različnih projektov.
Prisotni bomo na čim večjem številu dijaških, študentskih oz. mladinskih dogodkov.
Pogosta bodo sporočila za javnost.
Sklicevali bomo novinarske konference, kar dosedaj ni bilo v navadi.
Na spletni strani bomo objavljali novice in sporočila na blogu.
Aktivni bomo tudi na Facebooku, kjer bomo skušali pritegniti čim več oboževalcev, s tem pa bi se sama prepoznavnost povečala.
Na spletni strani DOS bomo dali prostor vsem šolskim dijaškim skupnostim za njihovo predstavitev (kot ima OBESSU za svoje članice).

Varuh dijakovih pravic
Tudi varuh dijakovih pravic je že nekaj časa imenovan le za vršilca dolžnosti, kar pomeni da bomo tudi na tem področju morali nekaj postoriti.
Nadaljevali bomo promocijo varuha dijakovih pravic.
Popestrili bomo sodelovanje z varuhinjo človekovih pravic.
Organizirali bomo nekaj obiskov varuha po slovenskih srednjih šolah, da bi dijake ozavestili o njihovih pravicah.

Interesne dejavnosti

Organizacija finančnega razpisa za sofinanciranje dijaških projektov.
Prisotnost, sodelovanje in predstavitev na dogodkih v organizaciji študentskih klubov in/ali dijaških sekcij.
Organizacija nacionalne zabavne prireditve.
Popestritev dijaškega prostega časa.

Področje izobraževanja
Avtonomnost šolskih dijaških skupnostih (priprava univerzalnega statuta)
Sodelovanje z Ministrstvom za šolstvo in šport
V ospredju so spremembe ZSDijP.
Aktivno članstvo v Svetu Vlade RS za mladino
Aktivno članstvo v Strokovnem svetu za izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje mladih

Področje sociale
Pomoč socialno ogroženim dijakom.
Ukvarjenje s štipendijami.
Dijaška prehrana.
Šolski prevozi.

Notranja ureditev
Potrebno bo posodobiti akte, ki urejajo delovanje Dijaške organizacije Slovenije in jih uskladiti z dejanskim stanjem v organizaciji.
Primer:
Statut DOS in Poslovnik Parlamenta DOS ter sprejem Poslovnika Predsedstva DOS.