Upravljavci dronov morajo izdelati ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov

Za to imajo 30 dni časa, sicer bo sledil inšpekcijski in prekrškovni postopek, je spomnil informacijski pooblaščenec.

Objavljeno
27. februar 2018 11.42
lvi-Dron
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Informacijski pooblaščenec je upravljavce brezpilotnih letalnikov pozval, da v 30 dneh izdelajo predhodne ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov, sicer bo sledil inšpekcijski in prekrškovni postopek. Ocen učinkov ni izdelalo 40 pravnih oseb, ki so sicer vpisane v seznam izvajalcev letalskih dejavnosti z brezpilotniki.

Informacijski pooblaščenec je, kot so spomnili v današnjem sporočilu za javnost, nadzorni organ za varstvo osebnih podatkov tudi glede izvajanja uredbe o sistemih brezpilotnih zrakoplovov v delu, ki upravljavcem brezpilotnikov pred izvajanjem letalskih dejavnosti nalaga izvedbo enostavne ocene učinkov v zvezi z varstvom osebnih podatkov.

Uredba o sistemih brezpilotnih zrakoplovov sicer velja od 13. avgusta 2016, določa pa splošne tehnične in operativne pogoje za varno uporabo brezpilotnih zrakoplovov, sistema brezpilotnih zrakoplovov in letalskih modelov ter pogoje, ki veljajo za osebe, ki sodelujejo pri upravljanju teh zrakoplovov in sistemov.

Izvajanje letalskih dejavnosti pomeni uporabo brezpilotnika za plačilo ali brez njega, kadar gre za opravljanje nalog iz zraka, npr. snemanje, oglaševanje, nadzor, protipožarno zaščito, proženje plazov, letenje za znanstveno-raziskovalne namene, letenje za televizijske in filmske potrebe in potrebe poročanja, letenje za potrebe posebnih dogodkov.

Za upravljavce dronov, ki ne bodo v roku izdelali ocene učinkov na varstvo osebnih podatkov, bo informacijski pooblaščenec uvedel inšpekcijski in prekrškovni postopek. Za kršitev te zahteve so predvidene sankcije od 800 do 2000 evrov za operaterja pravno osebo in od 400 do 1200 evrov za operaterja samostojnega podjetnika posameznika. Z globo od 300 do 1200 evrov pa se za prekršek kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe in samostojnega podjetnika posameznika.