Nov korak na poti v boljšo Evropo: razvijanje bančnega nadzora

Banke pod novim drobnogledom − ECB bo začela neposredno nadzirati 120 največjih bančnih skupin.

Objavljeno
30. september 2014 10.04
Daniéle Nouvy
Daniéle Nouvy

Čez nekaj tednov bo Evropa − v sklopu vzpostavljanja bančne unije − vstopila v novo dobo bančnega nadzora: 4. novembra bo namreč Evropska centralna banka (ECB) začela neposredno nadzirati 120 največjih bančnih skupin evroobmočja, ki predstavljajo več kot 85 odstotkov bilančne vsote bank, posredno pa še približno 3400 manjših institucij.

Cilj prizadevanj, pri katerih v okviru enotnega mehanizma nadzora sodelujemo z nacionalnimi nadzornimi organi, je okrepiti zaupanje državljanov in trgov v vzdržljivost bank, ki jih nadzorujemo. Obenem želimo pomagati finančnemu sektorju, da bo lažje opravljal najpomembnejšo nalogo, ki jo ima v sodobni družbi: financiranje realnega gospodarstva, financiranje rasti in navsezadnje podpora ustvarjanju novih delovnih mest. To vlogo lahko ustrezno odigrajo le zdrave banke, ki uživajo zaupanje ljudi in trgov.

Vodnik za razumevanje

Pri ECB se zavedamo, da bomo lahko okrepili zaupanje državljanov in trga v banke samo takrat, ko bo vsakdo razumel, kako delujemo in po čem se ravnamo pri svojem delu. Prav zato smo objavili vodnik, v katerem smo natančno opisali načela in postopke opravljanja bančnega nadzora. Opozorila bi rada na nekaj osrednjih prvin vodnika.

Osebno vam lahko zagotovim, da bo naš nadzor strog in pošten. Kadar bomo presodili, da je to potrebno, bomo tudi nadležni. Postali bomo resnični vseevropski nadzornik, ki je v nacionalnem smislu povsem nepristranski. Takega duha bomo »živeli« na vseh ravneh naše organizacije, še zlasti v samem jedru enotnega mehanizma nadzora, ki ga predstavljajo skupne nadzorniške skupine.

Te bodo izvajale vsakodnevni nadzor bank. Vsako od njih vodi koordinator ECB, ki praviloma ne more biti iz države, kjer ima sedež nadzorovana banka. Tako bo, denimo, glavni nadzornik za Crédit Agricole Nemec, za UniCredit Francoz, za ABN AMRO pa Španec. S tem se bomo lažje lotili težav z novih zornih kotov in obenem preprečili nacionalno pristranskost.

Skupne nadzorniške skupine kot celota bodo v sebi združevale zaposlene in znanje nacionalnih nadzornikov, ki jim pravimo tudi pristojni nacionalni organi, in ECB. Z drugimi besedami to pomeni, da se bodo opirali na izkušnje 18 (prav kmalu 19) držav evroobmočja. Člani skupnih nadzorniških skupin bodo prehajali iz skupine v skupino, kar spet pomeni, da vse banke obravnavamo enako in da razpolagamo z izkušnjami iz vseh držav članic.

Neodvisne revizorske skupine, imenovane skupine za inšpekcijski pregled na kraju samem, bodo delo skupnih nadzorniških skupin podpirale tako, da bodo podrobne informacije zbirale neposredno od sedežev in podružnic bank. ECB bo prav tako uvedla mehanizem poročanja in s tem spodbudila ljudi, ki vedo za primere, ko banke kršijo zakone EU, da o teh kršitvah poročajo ECB. Poročila o kršitvah so učinkovito orodje, s katerim bomo spravili na dan primere poslovnih nepravilnosti.

Naši strokovnjaki za uveljavljanje pravil in sankcije bodo – v duhu preglednega preiskovanja in odločanja – preiskovali domnevne kršitve bank, kar zadeva neposredno uporabljivo zakonodajo EU, nacionalno zakonodajo, ki prenaša direktive EU oziroma uredbe in odločbe ECB, ki jih je skupna nadzorniška skupina odkrila pri vsakodnevnem nadzoru.

Če se izkaže, da so bile zakonske zahteve kršene in je treba kreditne institucije oziroma njihovo vodstvo kaznovati, lahko bankam naložimo upravne kazni, ki znašajo največ deset odstotkov njihovega skupnega letnega prometa v preteklem poslovnem letu.

Brez nepristranskosti

Vsi pristojni nacionalni organi vseh držav članic imajo v nadzornem odboru svojega predstavnika z glasovalno pravico. Vsak glas ima enako težo. Tudi to bo pripomoglo k enakemu obravnavanju vseh bank v sistemu skladno z enotnim pravilnikom in brez nacionalne pristranskosti.

Nacionalni nadzorniki, ki so zdaj del vseevropskega nadzornega sistema, lahko torej vplivajo na nadzor bank v drugih državah in sooblikujejo odločitve sveta ECB. Še bolj pomembno pa je, da bodo za dogajanje in trende, ki se pojavljajo v bankah drugih držav, izvedeli, še preden se utegnejo pojaviti na domačem trgu. Ker imamo v ECB v Frankfurtu skupine, ki se ukvarjajo izključno z analiziranjem tovrstnih horizontalnih podatkov, lahko postavimo sistem zgodnjega opozarjanja.

To je ena od prednosti enotnega nadzora, ki se že uresničuje: s celovito oceno − tj. s pregledom bilanc in stresnim testom, ki ju opravljamo že pred 4. novembrom − dobivamo vpogled v čezmejne trende v celotnem evropskem bančnem sistemu. Nacionalni nadzornik, ki že po definiciji razpolaga z manjšim nizom podatkov, bi tovrstno dogajanje in trende veliko težje zaznal.

Podlaga za uspeh

Pojavljajo se že tudi spodbudni znaki iz več držav, ki za svojo valuto ne uporabljajo evra, da tudi te razmišljajo o možnosti, da bi njihove banke nadzirala ECB, kar uredba o EMN že omogoča. Čeprav je ta razvoj dogodkov šele čisto na začetku, pa vseeno kaže, da že pridobivamo zaupanje deležnikov v vsej Evropi.

Ali lahko obljubim, da bo ECB enkrat za vselej odpravila tveganje za novo finančno krizo? Žal ne. Vseeno pa sem trdno prepričana, da še nikoli v preteklosti ni bilo evropske institucije, ki bi bila bolje opremljena za to, da to tveganje zmanjša. Enotni mehanizem nadzora, ki je del ECB, zagotavlja močno in neodvisno silo prav v središču evropskega bančnega sistema. In ko vidim nadzornike iz 28 držav, ki skupaj postavljajo organizacijo, še trdneje verjamem, da ustvarjamo nekaj zgodovinskega, zaradi česar bo Evropa postala boljše poslovno okolje in prostor, ki spodbuja uspeh.