Varujemo Evropejce

Pomanjkanje sodelovanja na področju varnosti nas vsako leto stane od 25 do 100 milijard evrov.

Objavljeno
08. junij 2017 18.59
Jean-Claude Juncker
Jean-Claude Juncker

Evropejci s svojo diplomacijo, razvojno politiko in trgovinskimi odnosi prispevamo h krepitvi stabilnosti in miru ter spoštovanju človekovih pravic in pravne države po vsem svetu. Ta »mehka moč« je zgodba o uspehu. Vendar sama po sebi ni dovolj.

Varne, svobodne in mirne Evrope ne moremo imeti za nekaj samoumevnega. Za mnoge Evropejce je spomin na nasilje in prelivanje krvi še kako živ. Že če se ozremo v naše neposredno sosedstvo, na vzhod, kjer vladajo napetosti, in v Sirijo, kjer divjajo kruti spopadi, vidimo, da vojna ni stvar preteklosti.

Evropski obrambni sklad

Poskusi približevanja skupni obrambi so bili del evropskega projekta že od samega začetka, vendar so te ambicije večinoma ostale neuresničene. Čas je, da storimo več.

Za neučinkovitost in razdrobljenost plačujemo visoko ceno. Medtem ko imamo v EU 178 različnih oborožitvenih sistemov, jih imajo Združene države le 30. Obenem imamo v Evropi več proizvajalcev helikopterjev, kot imamo vlad, ki helikopterje lahko kupijo. In privoščimo si razkošje 17 vrst bojnih tankov, medtem ko Združene države očitno povsem dobro shajajo z enim samim modelom.

Pomanjkanje sodelovanja na področju obrambe in varnosti nas vsako leto stane od 25 do 100 milijard evrov. Države članice EU bi lahko veliko pridobile, če bi souporabljale vozila, standardizirale strelivo in raziskave končno izvajale skupaj, in ne vsaka zase.

Evropska komisija je zato predlagala ustanovitev evropskega obrambnega sklada. Čeprav ta ne bo nadomestil nacionalnih obrambnih proračunov, bo države članice spodbujal, da sodelujejo pri skupnih raziskavah, razvoju in nabavi obrambne opreme in tehnologije. To bo koristilo tako naši varnosti kot davkoplačevalcem. Države članice bodo še naprej same odločale, katerim projektom želijo dati prednost, pa naj bo to tehnologija brezpilotnih zrakoplovov, satelitske komunikacije ali nakup večjega števila helikopterjev. Dodana vrednost, ki jo prinaša predlog evropske komisije, je združitev prizadevanj, da bomo lahko projekte uvedli bolj usklajeno, sistematično in učinkovito.


Foto: Reuters

Vendar denarna sredstva sama po sebi niso dovolj za vzpostavitev resnične evropske varnostne in obrambne unije. Potrebujemo tudi politično voljo in ambicije. Želim, da se v okviru razprave o prihodnosti Evrope odkrito pogovorimo, kako naprej.

Pravi trenutek je že tu

Ravno prejšnji mesec so se vse države članice soglasno dogovorile, da bodo vzpostavile prvo skupno vojaško strukturo za načrtovanje in izvajanje, ki bo prevzela poveljstvo nad misijami EU za usposabljanje. To je prvi korak, ki mu morajo slediti naslednji, še večji. EU so že na razpolago vsa sredstva za to, da opusti sedanjo mešanico dvostranskega in večstranskega vojaškega sodelovanja in začne uporabljati učinkovitejše oblike obrambnega povezovanja. Pogodba o EU predvideva možnost stalnega strukturiranega sodelovanja vseh držav članic, ki se želijo bolj povezati in so tega sposobne. Prepričan sem, da je zdaj pravi trenutek, da to možnost izkoristimo.

Ta pristop dopolnjuje naše sodelovanje z Natom, ki je bistvenega pomena za našo prihodnost. Ne nazadnje je 22 držav članic EU hkrati tudi članic tega obrambnega zavezništva. Vendar sodelovanje z Natom ne more več biti primeren izgovor za nasprotovanje avtonomnim evropskim prizadevanjem.

Predolgo smo se zanašali na vojaško moč drugih. Zdaj moramo izkoristiti priložnost in prevzeti odgovornost za lastno varnost, saj to dolgujemo svojim evropskim sodržavljanom. Zagon za tesnejše obrambno sodelovanje namreč prihaja predvsem od ljudi. V skoraj vseh državah članicah EU je varnost eno od treh prednostnih področij, tri četrtine Evropejcev pa podpirajo skupno varnostno in obrambno politiko.

Občutek varnosti in zaščite v lastnem domu je ena najosnovnejših in najbolj splošnih pravic.

Naša Unija bi ga morala Evropejcem zagotoviti.

––––––

Prispevek je mnenje avtorja in ne izraža nujno stališča uredništva.