Več žensk v uprave evropskih podjetij

McKinsey je s svojo analizo ugotovil, da je dobiček iz poslovanja podjetij, v katerih upravah so ženske v večini, za 56 odstotkov večji kot v podjetjih, ki jih vodijo sami moški.

Objavljeno
06. marec 2011 15.57
Posodobljeno
06. marec 2011 15.57
Viviane Reding, podpredsednica evropske komisije
Viviane Reding, podpredsednica evropske komisije
Čas je, da enkrat za vselej zrušimo tako imenovani stekleni strop in odpravimo nevidne ovire za napredovanje žensk. Boljša uporaba sposobnosti žensk ni le stvar enakosti. Je tudi stvar posla. In ženske so za posel pomembne. Na žalost dejstva pričajo nasprotno: v Evropski uniji je le ena od desetih članov uprave ženska in le trije odstotki generalnih direktorjev so ženskega spola. V Evropi v tem pogledu napredujemo izjemno počasi: delež žensk med člani uprave podjetij v EU se je v zadnjih sedmih letih povečeval le za pol odstotne točke na leto. S tem tempom bomo uravnoteženo zastopanost spolov v upravah podjetij dosegli šele čez petdeset let!

Enakost

Enakost žensk in moških je eno od temeljnih načel Evrope. Obstajalo je že leta 1957, ko je bilo načelo enakega plačila za enako delo vključeno v rimsko pogodbo. Nekatere evropske države so v upravnih odborih že dosegle velik napredek: Norveška je bila prva, ki je leta 2003 uvedla kvoto 40 odstotkov zastopanosti žensk v upravnih odborih. Leta 2007 ji je sledila Španija, lani pa je kvoto uvedla še Islandija. Francija, zibelka enakosti, je januarja letos sprejela zakon, da bo do leta 2017 40 odstotkov vodilnih članov uprav največjih podjetij, ki kotirajo na borzi, žensk. Na drugi strani Rena nemški politiki razpravljajo o prednostih te nujne spremembe. Avstrija se prav tako pripravlja na ukrepanje.

Sporne kvote

Kvote so sporne. So precej nerodno orodje za odpravljanje nevidnih ovir za uravnoteženo zastopanost žensk in moških na vodilnih položajih. Vendar so rezultati nedvoumni: na Norveškem se je delež žensk na vodilnih položajih s 25 odstotkov leta 2004 povečal na 42 odstotkov leta 2009. V Španiji je zastopanost žensk v upravah podjetij narasla s štirih leta 2006 na deset odstotkov leta 2010. Kvote so lahko le prvi korak na poti k uravnoteženi zastopanosti. So le začasna rešitev, ki se jo uporabi takrat, kadar ni nobene druge možnosti.

Dva koraka do cilja

Predlagamo, da se ukrepa v dveh korakih: najprej dovolimo, da poslovni svet sam prinese rešitve. Evropska komisija in nekatere nacionalne vlade se bodo v prihodnjih mesecih sestale z generalnimi direktorji največjih evropskih podjetij, ki kotirajo na borzi, in zbrale njihove predloge, kako bi se brez vsiljenega posredovanja lahko doseglo, da bodo ženske bolj navzoče na najvišji ravni odločanja. Samoregulacija lahko deluje, vendar jo je treba skrbno spremljati. Če napredek ne bi bil prepričljiv, bo treba narediti naslednji korak. V tem primeru bo morala Evropa uvesti obvezne pravno zavezujoče kvote. Zdaj so torej na potezi podjetja.

Razlogi za povečanje navzočnosti žensk v upravnih odborih podjetij še nikdar niso bili bolj tehtni kakor danes. Ker se vedno več držav v Evropi otepa s proračunskimi težavami in gospodarstvo le počasi okreva po recesiji, bo človeški kapital ključen za ponovno vzpostavitev evropske konkurenčnosti na svetovni ravni. Študija, ki jo je izvedel Goldman Sachs, je pokazala, da bi se z zapolnitvijo vrzeli med moškimi in ženskami na področju vodilnih položajev bruto domači proizvod v evroobmočju lahko povečal do devet odstotkov.

Zgled iz poslovnega sveta

McKinsey je s svojo analizo ugotovil, da je dobiček iz poslovanja podjetij, v katerih upravah so ženske v večini, za 56 odstotkov večji kot v podjetjih, ki jih vodijo sami moški. Gre za dobiček. Upravni odbori, ki jih sestavljajo večinoma ženske, imajo v primerjavi z izključno moškimi upravami boljše rezultate na področju revizije, nadzorovanja tveganja in nadzora. Ženske sprejmejo 80 odstotkov odločitev o nakupih – pri čemer ne govorimo o nakupu kruha in pralnega praška. Kar povprašajte malo naokoli, kdo v družini je izbral novi avto!

Želimo si, da bi bila Evropa, kar zadeva ženske na vodilnih položajih, med najbolj naprednimi na svetu. Postavimo si visoke cilje. Do leta 2015 naj bo v upravah vsaj 30 odstotkov žensk. Do leta 2020 naj jih bo 40 odstotkov. Idealno bi bilo, če bi podjetja takšno razmerje vzpostavila prostovoljno. Če pa bo res nujno, bomo od leta 2012 uvedli zavezujoča pravila.
Ukrepati moramo takoj. Ker se zaradi krize javnega dolga soočamo z nevarnostjo počasne gospodarske rasti in rasti zaposlovanja, si ne moremo privoščiti, da bi prezrli sposobnosti polovice prebivalstva. Nekatera podjetja se že zavedajo, da je enakost med spoloma dobra za posel, odziv drugih je počasnejši. Prihodnost prinaša velike spremembe. Odločitev je v rokah vodij podjetij: se bo stekleni strop zrušil sam – ali bo treba posredovati in na njem narediti prve razpoke?