Vkrcanje na digitalni hitri vlak

Odprto izobraževanje v Evropi: Učitelji so na poti iz vloge varuhov znanja v vlogo vodnikov po znanju.

Objavljeno
04. oktober 2013 23.35
BRITAIN People sit in the sunshine in central London
Neelie Kroes, Androulla Vassiliou
Neelie Kroes, Androulla Vassiliou

Vsi otroci potrebujejo kakovostno izobraževanje. Glavni izvajalci takega izobraževanja so šole, ki pa svoje naloge ne morejo izpolniti brez predanih, motiviranih in dobro usposobljenih učiteljev. To je eno od izhodišč naše nove pobude z naslovom Odpiranje izobraževanja, katere namen je tako učiteljem kot učencem omogočiti, da izkoristijo prednosti digitalne revolucije v izobraževanju.

Danes več kot 60 odstotkov devetletnikov v Evropski uniji obiskuje šole, ki niso digitalno opremljene, 70 odstotkov učiteljev pa ni deležnih usposabljanja, ki bi ga želeli za uporabo digitalnih tehnologij v razredu in pri pripravah na učne ure. Učni načrti pogosto ne zagotavljajo ustreznega okvira za uporabo novih tehnologij za lažje učenje.

Neenakosti pri povezovanju ljudi v digitalni dobi vodijo tudi v neenakosti v izobraževanju. Pomembno je, da izobraževanje organiziramo tako, da sistem teh težav ne bo ohranjal ali okrepil. Ne smemo prezreti potrebe po digitalni opremljenosti, prav tako pa ne smemo misliti, da lahko zgolj z nakupom tabličnega računalnika vsakdo postane digitalno pismen. Poleg infrastrukture in opreme torej potrebujemo tudi ustrezno usposobljene učitelje in kakovostno vsebino.

V Evropi ne smemo dopustiti, da nastajajo v digitalnem izobraževanju razlike. Na ravni EU in na nacionalni ravni moramo zagotoviti več sredstev za ukrepe, ki bodo podpirali te tri dejavnike. Našim učiteljem popolnoma zaupamo. Zdaj jim moramo pomagati, da spremenijo način razmišljanja za vključitev novih tehnologij v učni proces.

Nekateri se sprašujejo, ali si to v času varčevalnih ukrepov lahko privoščimo. Vprašati pa bi se morali: Si lahko privoščimo, da tega ne storimo?

Naložbe v izobraževanje so najboljša mogoča naložba v našo mladino.

Učitelji lahko v razredu delajo čudeže in tako na neverjeten način vplivajo na življenje posameznikov in celotne skupnosti. Vendar je treba v svetu, v katerem otroci živijo z digitalnimi tehnologijami, učenje v razredu prilagoditi. Zdaj učitelji potrebujejo nova orodja, da bi učne ure lahko naredili zanimive. Čarovnik si pomaga z zajcem in klobukom, učitelji pa za opravljanje svojega poklica v 21. stoletju potrebujejo digitalne spretnosti in opremo.

Ne smemo dopustiti, da bi se učiteljem zdelo, da nimajo dovolj znanja za uporabo digitalne tehnologije ali da bi tehnologijo obravnavali kot grožnjo njihovemu znanju in avtoriteti. Učitelji si zaslužijo ustrezno usposabljanje in primerno opremo.

Evropska unija si pri tem lahko pomaga na preproste načine, na primer s spletnim portalom Open Education Europa, ki bo zaživel ta mesec. Na portalu so na voljo prosto dostopni viri, ki niso avtorsko zaščiteni ter so namenjeni izboljšanju digitalnega poučevanja in učenja. Učitelji in učenci lahko portal odkrivajo skupaj ali posamezno.

Kaj pa financiranje? Evropska komisija bo cilje pobude Odpiranje izobraževanja podprla s sredstvi iz novega programa EU za izobraževanje, usposabljanje in mladino Erasmus+, novega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 ter iz strukturnih skladov EU. Vse učno gradivo, podprto s programom Erasmus+, bo prosto dostopno javnosti prek odprtih licenc.

Še večje bodo možnosti financiranja v okviru strukturnih skladov in programa Obzorje 2020, od držav članic in regionalnih organov pa je odvisno, ali bodo infrastrukturi informacijske in komunikacijske tehnologije ter usposabljanju učiteljev dali prednost.

Naš cilj je, da bi imeli evropski državljani vseh starosti koristi od novih učnih metod, da bi postali bolj ustvarjalni, inovativni, podjetni in zaposljivi.

Nova pobuda bo učiteljem pomagala pri prehodu iz vloge varuhov znanja v vlogo vodnikov po znanju, izobraževanje pa bo postalo dostopnejše, zato se bodo lahko vsi, od šole do »univerze življenja«, vkrcali na »digitalni hitri vlak«.

To je sporočilo, ki ga ob 5. oktobru, mednarodnem dnevu učiteljev, pošiljamo vsem učiteljem. Zdaj je pravi čas za spremembe!


***

Neelie Kroes, podpredsednica evropske komisije, pristojna za digitalno agendo

Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade