Za normalizacijo vzgoje in izobraževanja

Poziv vladi velja za vse ravni od vrtcev do univerz.

Objavljeno
21. avgust 2020 08.30
Posodobljeno
21. avgust 2020 09.30
Podpisniki pričakujejo, da pristojni s področja vzgoje in izobraževanja z največjo nujo podajo praktične in uresničljive rešitve. FOTO: Bojan Rajšek/Delo
Adina Deučman, Renata Filipič, Alenka Lukač, Uroš Mikolič, Brigita Pećanac, Tanja Radujković
Adina Deučman, Renata Filipič, Alenka Lukač, Uroš Mikolič, Brigita Pećanac, Tanja Radujković
Spoštovani pristojni in odločevalci!
 
Smernice Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) med drugim pravijo:
 • da je bila zaznana nizka stopnja okužb (manj kot 5 odstotkov) s covid-19 med mlajšimi do 18 let v EU,
 • da je prenos okužbe med otroci v vrtcih in šolah netipičen in v večini primerov ni primarni vir okužbe otroka,
 • da je učinek uvedbe socialne distance in drugih strogih higienskih ukrepov v šolah vprašljiv v primerjavi z drugimi delovnimi okolji ter prostočasnimi aktivnostmi s podobno gostoto ljudi,
 • da morajo odločitve in ukrepi v šolah biti skladni in sorazmerni z vsemi ostalimi ukrepi glede socialne distance, zbiranja ljudi in odzivanja na javno zdravje v skupnosti.
 
V teh negotovih časih se zavedamo, da moramo skrbeti tudi za zdrav socialni in osebnostni razvoj tistih, ki so vedno bili med najšibkejšimi v naši družbi - naši otroci ter dejstvom, da večina otrok in mladostnikov zaradi svoje mladoletnosti ni neposredno zastopana, zato vas pozivamo, da se jim v novem šolskem letu ponovno omogoči: 
 
 •  medvrstniško in medgeneracijsko učenje skozi raziskovanje in eksperimentiranje,
 • udejstvovanje pri vseh dnevih dejavnosti tudi izven razreda in šolskega okoliša,
 • učenje v šoli v naravi (smučanje, plavanje, kolesarjenje, veslanje ...),
 • medrazredna športna tekmovanja,
 • šolske proslave, prireditve, plesne vaje, 
 • šolske ekskurzije, končne in maturantske izlete, 
 • šolske avtobusne prevoze brez omejitev,
 • bivanje v dijaških ter študentskih domovih,
 • običajno uživanje kosila in šolskih malic, 
 • svobodno gibanje med odmori,
 • druženje s sošolci in sosošolci,  
 • objem sošolca,
 • viden nasmeh in komunikacijo brez mask. 
Izvedba zgoraj navedenega po modelu B, ki je zapisan v publikaciji Vzgoja in izobraževanje v Republiki Sloveniji v razmerah, povezanih s covid-19 – modeli in priporočila, tega ne omogoča niti ne ureja pomembnega področja predšolske vzgoje in visokošolskega izobraževanja. Prav tako ne navaja in ponuja alternativnih rešitev za organizacijo pouka otrokom in mladostnikom, ki zaradi zdravstvenih okoliščin sodijo v rizične skupine in morajo biti posebej zaščiteni. 
 
Podpisniki pričakujemo, da pristojni s področja vzgoje in izobraževanja z največjo nujo podajo praktične in uresničljive rešitve, ki upoštevajo kvaliteten celosten razvoj naših otrok in mladostnikov kot enakovrednih samostojnih in razmišljujočih članov naše družbe.
 
Avtorji:
Adina Deučman, prof. angl. in geog.
Renata Filipič, učiteljica kem.
Alenka Lukač, prof. angl. in pedag.
Uroš Mikolič, dr. vet. med.
Brigita Pećanac, prof. raz. pouka
Tanja Radujković, prof. angl. in slov.

Pod izjavo se je podpisalo 152 ljudi; učiteljev, profesorjev, raziskovalcev in staršev.