Tlačani in knezi: Tožarjenje

Zakaj Šrot in Kontič tožita vse živo in mrtvo? Ker bodo letos tudi županske volitve ...

Objavljeno
15. marec 2018 13.22
Stara Ciinkarna
Brane Piano
Brane Piano
Ko še nič ni bilo naše, smo se tlačani v stiski lahko potožili ženam. Ko smo ukinili grofe in si razdelili polja in hoste, pa se je začelo tožarjenje. Že takrat smo mejaške spore na sodiščih upravičevali, da drugače pač ne gre, da mi ne bi tožili soseda, a da bomo posestvo slejkoprej prepustili potomcem in kdo nam daje pravico, da bi jih za kaj prikrajšali ...

Sami smo krivi, da so se takšnih izgovorov za pravdanje od nas naučili knezi. Preskočimo v današnji čas. Tudi oni menda tožijo, ker jim drugega ne preostane. Mi vemo, da razlog tiči v dejstvu, da bodo jeseni lokalne volitve. Tudi županske.

Tako se že od prejšnjih lokalnih volitev vleče tožba Mestne občine Celje proti propadlim Cestam mostovom Celje za tisto gradbišče v Stari Cinkarni, kjer občina gradbincu ni dala tudi denarja za sanacijo zastrupljene izkopane zemlje, zdaj pa toži podjetje v stečaju za skoraj štiri milijone evrov, ker zemlje ni saniralo, preden je šlo v rakovo deželo ...

Za letos volitve si je celjski knez Bojan Šrot poleg poroke omislil še boljšo tožbo. Za Staro Cinkarno, ki jo je Cinkarna v času privatizacije podjetij pred četrt stoletja podarila Celju, občina pa je območje prevzela leta 1995, je Šrot potreboval 20 let, da je dojel, da so tam strupi. Pa tudi zdaj ne bi tožil, če ne bi s tem, kakor je povedal novinarju mestnega časopisa Celjan, tvegal, da mu očitamo zanemarjanje dolžnosti in škodovanje občini.

No, o zanemarjanju dolžnosti celjskega kneza bi se dalo kaj več povedati tudi širše, na splošno in dolgoročno. Vsaj to, da bi si v dvajsetih letih kneževanja lahko izmislil kaj boljšega od visečega mostu.

Če bo torej kakšno sodišče knežji občini dosodilo denar zaradai industrijskega onesnaževanje okolja, ki pred pol ali enim stoletjem še ni bilo z zakonom prepovedano, bomo tudi tlačani razmislili o tožbah proti Beogradu zaradi pomanjkanja pralnega praška in bencina v socializmu ... Tudi takrat se ni bilo prepovedano umivati in se voziti!

S temi, torej predvolilnimi, vzgibi kaže razložiti tudi tožbo velenjskega kneza Bojana Kontiča proti šoštanjski elektrarni zaradi neplačanih tričetrt milijona evrov komunalne odškodnine za leto 2016. Pa saj niti sam ne skriva motiva, ko pravi, da kot župan ni pristojen, da bi se odpovedal 750.000 evrom.

Tako kakor naši predniki danes tudi knezi ne morejo drugače, kakor da tožijo vse živo in mrtvo. Po volitvah morda tovrstne potrebe po preživetju več ne bodo tako iskreno čutili.