Zgodbe izpod Triglava: Na odru življenja

Jeseniški Gimnazijci, udeleženci dramskega festivala, pokazali kako lahko skupaj dosežejo zahtevne cilje.

Objavljeno
06. marec 2018 17.11
Dramski festival
Blaž Račič
Blaž Račič

Dragocene izkušnje so pridobili dijaki drugih in tretjih letnikov jeseniške gimnazije, ki so sodelovali na že sedmem dramskem festivalu Gimnazije. Dva večera je bilo gledališče Toneta Čufarja polno. Na odru so uživali nastopajoči, v parterju gledalci, predvsem starši, sorodniki in prijatelji dijakov. Vsaka premiera v gledališču je praznik. Predstave, ki so jih pripravili dijaki in njihovi učitelji, so na odru doživele premiere, torej sta bila dva večera v gledališču praznična.

Dijaki so sproščeno »praznovali« zunaj gimnazijskih učilnic, na odrih lokalnih kulturnih domov, kjer so vadili, ne da bi jih »nadzorovali« profesorji. Povsem prepuščeni sami sebi, svojim zamislim, iznajdljivosti, znanju. Vrženi v vodo so morali splavati; skoraj brez tuje pomoči.

Na ta način so prepoznavali svoje talente, se spoznavali med seboj, se naučili kaj novega in se predvsem – zabavali. In prav to je pomembno sporočilo, da se mladi lahko novih in zanimivih stvari naučijo in si jih bolje zapomnijo skozi zabavno osebno izkušnjo, na manj obvezen način.

V skupini tudi ni treba, da se vsi spoznajo na vse, ampak lahko znanja, ki jih imajo na posameznih področjih gledališkega ustvarjanja – od pisanja scenarija in izdelave kostumov do upravljanja odrske tehnike in režije –, medsebojno kombinirajo in na ta način izrabijo najboljše, kar imajo v sebi. Pretoka potencialov ni brez komunikacije in dialoga, pri čemer se dijaki spotoma naučijo, da mora vsak opraviti svoje delo, tako kot je treba.

Sodoben čas je čas, ko štejejo predvsem uspehi posameznika. Zato je gledališka izkušnja mladih z delovanjem v skupini in stremljenje k uresničitvi skupnega cilja zelo pomembna. Posameznik se mora v gledališču, tako kot v siceršnjem življenju, podrediti kolektivu. Le s podrejanjem skupini lahko ob koncu predstave dosežejo skupno zadovoljstvo in ob nagradi, aplavzu občinstva, uživajo. Hkrati zaradi svoje mladosti pri gledalcih uživajo več razumevanja za morebitne napake.

V obdobju, ko starši svoje otroke želijo na vsaj način zaščititi pred neuspehom, in jih skrbi, da se njihovim naraščajnikom ne bi kaj neprijetnega zgodilo, je prav, da mladi sami na svoji koži občutijo plodove vloženega dela, energije, znanja. Če se potrudijo, so nagrajeni, če se ne, ostanejo brez nagrade. Zato morajo mladi dobiti čim več priložnosti za preizkus. Če ga opravijo dobro, je to dodatna spodbuda za naprej, če niso uspešni, lahko prepoznajo vsaj svoje napake in se jim v prihodnje izognejo.

Mladi zato na takšnih festivalih dobijo pomembno sporočilo, da ko v neko dejavnost vložijo pozitivno energijo, delo, znanje, izkušnje in dobro voljo, lahko ob medsebojnem zaupanju in spoštovanju dosežejo (skoraj) vsak cilj.