Zgodbe izpod Triglava: Županova nova obleka

Radovljiška politika je pokazala, da je pomembnejša nova knjižnica kot pa zakonitost.

Objavljeno
26. september 2013 16.01
Knjižnica Radovljica
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Radovljiška občinska politika je nastajajoči novi knjižnici dala prednost pred zakonitostjo. Pravna država je, tokrat v Radovljici, ponovno na preizkušnji.

Nicolo Machiavelli, srednjeveški mislec iz Firenc, je v svojem najznamenitejšem delu Vladar med drugim ugotovil, da cilj posvečuje sredstvo, kar pomeni, da lahko za izbrani cilj uporabimo vsa razpoložljiva sredstva in da žrtev ni treba šteti. Temu se reče makiavelizem.

Ko spoznanje makiavelizma postavimo v Radovljico ugotovimo, da cilj (novo knjižnico) lahko dosežejo le tako, da ne upoštevajo ugotovitev (in ne le, denimo, nekih pavšalnih, nestrokovnih ali političnih ocen) o nezakonitostih, ki so spremljale načrtovanje, nastanek in izvedbo javno-zasebnega partnerstva med občino Radovljica in škofjeloškim Tehnikom oziroma njegovim hčerinskim podjetjem Perina.

Radovljiški občinski svet je skupaj z županom Cirilom Globočnikom na čelu zamižal na tisto oko, s katerim spremlja lastno delovanje. Župan in z njim občinski svet sta razpeta med političnim (cilji, potrebe, želje) in pravnim (realnost). Jasno je, da se knjižnica v Radovljici stiska v manj primernih prostorih in da knjižničarji skupaj s številnimi bralci že dolgo čakajo na selitev; te potrebe se zaveda tudi lokalna politika. A je, sodeč po ugotovitvah podjetja JHP, v svoji vnemi, da bi knjižnica dobila nove prostore, občina v času, ko jo je kot župan vodil Janko Stušek, storila preveč napak. Nastajajoča knjižnica se zdaj ne more izviti iz primeža ugotovitev o nezakonitostih.

Pravna analiza o javno-zasebnem partnerstvu med občino in omenjenima podjetjema je pokazala, da je bilo partnerstvo sklenjeno v korist zasebnega in na škodo javnega partnerja, torej občine in davkoplačevalcev. A župan in občinski svet nista naredila nič, da bi nezakonitosti odpravila. S tihim privoljenjem lokalne politike so vse skupaj hoteli pomesti pod preprogo. Nemogoče je razumeti, da celo nadzorni odbor, ki naj bi bil najvišji organ nadzora porabe javnih sredstev v lokalni skupnosti, skoraj pol leta ni zaznal problema, o katerem so aprila letos razpravljali in odločali občinski svetniki. Nadzor nad zakonitostjo projekta je od nadzornega odbora dobesedno izsilil občinski svetnik Marjan Vidic.

Župan hoče izpeljati projekt, da bi dvignil raven kakovosti bivanja v mestu ter da bi si ohranil in pridobil naklonjenost volivcev. Projekt bi rad izpeljal tudi zato, da si zagotovi politični mir v občinskem svetu. Brez glasov Janka Stuška in njegove LDS s tremi svetniki bi Globočnik izgubil pomembnega zaveznika v svoji »tihi« koaliciji, ki bi mu omogočila miren zaključek tega mandata in ponovni naskok na nov županski mandat na lokalnih volitvah prihodnje leto.

Politični, delni, parcialni interesi so (ponovno, tokrat v Radovljici) prevladali nad interesom skupnosti, da živi in deluje v družbi, kjer vlada pravo in ne vsakokratne politične potrebe nosilcev javnih funkcij.