Zdravniki za spremembe

Med slovenskim zdravništvom je zmagala želja po spremembah.

Objavljeno
11. oktober 2012 19.04
Posodobljeno
11. oktober 2012 21.00
Diana Zajec, zdravje
Diana Zajec, zdravje

Na zadnjih volitvah predsednika zdravniške zbornice je glasovalo skoraj 5000 slovenskih zdravnikov in zobozdravnikov. Več kot kadarkoli doslej v zgodovini slovenske medicine.

Več kot 80 odstotkov tistih, ki so volili, je nedvoumno povedalo, da hočejo spremembe v vodenju tega stanovskega združenja, ki v zadnjem mandatu zagotovo ni bilo ovenčano s slavo. Nasprotno, nekatere nedomišljene in nepremišljene ali samozaverovane poteze so pomagale izničiti skrbno zgrajeni in v dolgih letih težko pridobljen ugled zbornice kot institucije, ki se zavzema za prav, za pravo in pravičnost. Za etiko odnosov v stanu, ki je od nekdaj veljal za enega najbolj zglednih in zgledovanja vrednih v družbi.

K sreči je zmagala želja po spremembah. Hotenje po prekinitvi uresničevanja moči, ki je začenjalo škodovati ne le zbornici sami, ampak tudi zdravnikom nasploh. Te je odvračalo od aktivnega (so)delovanja v zbornici in jih – ne vse, zagotovo pa mnoge, kar je, ne nazadnje, potrdil tudi fiasko na spomladanskih volitvah – vodilo v apatijo. V sprijaznjenost s stanjem, ko se v kriznem obdobju, ki že narekuje tudi spremembe v patologiji slovenstva, nekako ne zdi več pomembno ukvarjati se z načeli stanovske organizacije, če se z njimi ni več mogoče identificirati.

A takšno dogajanje, ki ga je že nekaj časa dodobra lahko občutila tudi »neposvečena« slovenska javnost, je vendarle doživelo katarzo. V pričakovanem.

V povedni odslovitvi dosedanje predsednice Gordane Kalan Živčec, v izkazanem velikem zaupanju znanemu strokovnjaku in etiku Matjažu Zwittru ter v nedvoumni zaupnici Andreju Možini, ki je – dobesedno – v kratkem času premagal res hudo bolezen. V motivaciji po spremembah. Osebnih in stanovskih. Medicinski kolegi so njegovo zavzetost, ki je že pred volitvami dobivala nedvoumna znamenja in potrditve podpore po vsej Sloveniji, na(d)gradili z izvolitvijo, ki jo je, ne nazadnje, napovedovala tudi vnaprejšnja podpora petih regijskih odborov.

Delo, ki čaka novega predsednika in njegovo ekipo, ne bo lahko. Vendar novoizvoljeni predsednik, ki mu je svoj del glasov s predčasnim umikom iz volilne tekme predal četrti predsedniški kandidat, Valentin Sojar, resne izzive pričakuje. Zaveda se, da slovensko zdravništvo ni pripravljeno na napovedovano in pričakovano sosledje omejevanj v zdravstvu, kar bo treba spremeniti, predvsem po organizacijski plati. Po očitno še obstoječem zaupanju v ohranjeno zdravo jedro zdravniške zbornice – tega so zdravniki na jesenskih volitvah nedvoumno izpovedali – pa krmiljenje tega osrednjega stanovskega združenja mimo številnih sistemskih, organizacijskih, vsebinskih in, ne nazadnje, tudi etičnih čeri zagotovo ne bo lahko.

Kako bomo vrednotili spremembe, ki utegnejo biti v prihodnjem štiriletnem mandatu ključne pri vzpostavljanju trdnejših temeljev slovenskega zdravstva? Upajmo, da se bodo uresničile obljube o soustvarjanju takšnih razmer v slovenskem zdravstvu, ki bodo za seboj puščale čim manj bolečo sled. Ne le pri zdravnikih, tudi pri bolnikih.